link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans 2024

gepubliceerd: vrijdag, 19 januari 2024
Actie Kerkbalans 2024

De Actie Kerk­ba­lans 2024 is weer van start gegaan! Door het hele land vragen plaat­se­lijke pa­ro­chies hun leden om een finan­ciële bijdrage over te maken. Als het goed is wordt deze week ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?

Genade is gratis!

Heeft u zich dat wel eens bedacht? Geloven is gratis!

Mis­schien kent u deze woor­den wel: Wees gegroet Maria, vol van genade ... Ave Maria, gratia plena ... Genade is in het latijn Gratia. Gratis! Geloven kost niets. Je hoeft er niet voor te betalen. Je hoeft je er niet voor in te spannen. Het wordt je zomaar gegeven. Door mensen die je kennis lieten maken met Jezus en God leer­den kennen, en door God die het verlangen en ver­trouwen in Hem in je hart heeft gelegd. Het is een cadeau ... En met dat cadeau krijg je
ongelooflijk veel. De vei­lig­heid te weten dat je je hele leven in Zijn hand bent geborgen. De gerust­stel­ling te weten dat er ver­ge­ving is als je fouten maakt. De troost te weten dat Hij je trouw is, ook als we het leven hier loslaten. Wat een genade. Allemaal voor niks.

Geloven is gratis,
maar vraagt inzet
én fi­nan­ciële mid­de­len

Maar als je je gelo­vi­ge hart écht laat spreken, kun je het daar niet bij laten. Dan wil jij op jouw beurt mensen kennis laten maken met Jezus, wil je dat ze God leren kennen. Dát is de kerk. De kerk leeft ervan dat mensen zich inzetten met hun talenten -op allerlei terreinen- en met hun tijd -of dat nu veel is of weinig.

Pastoor Van Klaveren

De kerk heeft het nodig dat je je ook inzet met een fi­nan­ciële bijdragen. Zonder dat kan de kerk haar dienst­ver­le­ning niet doen, zullen anderen nooit van Jezus, van God horen, zullen ze nooit dat grote geschenk van geloof ont­van­gen. Hou de genade die je hebt ont­van­gen niet voor jezelf. Draag bij, met je inzet en met de actie kerk­ba­lans. Geef iets terug van wat je zelf voor niks hebt mogen ont­van­gen.

+ Pastoor Van Klaveren

Downloads

Digitale for­mu­lie­ren

Direct overmaken?

U kunt uw bijdrage overmaken:

Haas­trecht

NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. RK Kerk H. Barnabas te Haas­trecht
o.v.v. Kerk­ba­lans

Schoon­hoven

NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. RK Kerk­bestuur, afd. Gezinsbijdrage te Schoon­hoven
o.v.v. Kerk­ba­lans

Heel veel dank voor uw bijdrage! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl