link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerst Sing-In Gospelkoor New Creation

He shall reign forevermore

gepubliceerd: vrijdag, 10 november 2023

Op zon­dag 10 de­cem­ber vanaf 16.00 uur zal Gospel­koor New Creation weer een Kerst Sing-In ver­zorgen in de Ont­moe­tings­kerk te Oude­wa­ter. Luister en zing mee ter voor­be­rei­ding op het grote feest van Kerst­feest.

Meezingen met het koor?

Het koor is nog op zoek naar extra zan­gers (m/v) voor de Kerst Sing-In. Zing van au­gus­tus tot de­cem­ber mee met het gospel­koor New Creation! De ingestu­deerde lie­de­ren zullen we in de Kerst Sing-In ten gehore brengen. We oefenen vanaf 21 au­gus­tus op maan­dag­avond van 19.30 tot 21.30 uur in het Cultuurhuis, Kluwen 1 in Oude­wa­ter (ingang blibio­theek). Loop gerust even binnen!

Meer in­for­ma­tie: info@new-creation.nl

Gospel­koor New Creation

Het Gospel­koor New Creation bestaat uit zo’n der­tig leden die allen graag met muziek en zang de blijde bood­schap willen uitdragen. Ze wor­den begeleid door een combo en staan onder lei­ding van dirigent Ad de Joode.

Details

datum: zon­dag 10 de­cem­ber 2023
tijd: 16.00 uur
locatie: Ont­moe­tings­kerk, Oude­wa­ter
entree: gratis, er zal een collecte zijn voor De Zonne­bloem, afdeling Oude­wa­ter

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl