link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pelgrimini Bodegraven - Vézelay aan de Meije

Zaterdag 21 oktober - 9.00 uur - Bodegraven of Woerden

gepubliceerd: dinsdag, 3 oktober 2023

Zater­dag 21 ok­to­ber is het prach­tig weer: de zon schijnt volop en er is geen zuchtje wind tij­dens de derde editie van onze Pelgrimini!

Pro­gram­ma

Pelgrimini Bodegraven - Vézelay aan de Meije
Klik op de afbeel­ding
om de flyer te down­loa­den (pdf)

Met het ont­van­gen van de pelgrims­ze­gen en de eerste stempel in je pelgrimspaspoort, fiets of wandel je naar De Meije, dat voor één dag wordt omgetoverd tot de pelgrims­hoofd­stad Vézelay aan de Meije, waar onze pelgrims­vie­ring plaats­vindt.

Tijdens deze dag maken we kennis met Huberta Wiertsema en Arno Cuppen. Twin­tig jaar gele­den open­den zij hun her­berg L’Esprit du Chemin in Saint-Jean-Pied-de-Port. In 2014 verhuis­den zij naar het gehucht Le Chemin, 25 km ten zui­den van Vézelay. Zij ont­vingen meer dan 33.000 pelgrims op weg naar Santiago. Over die twin­tig bete­ke­nis­volle jaren schreven zij een boek, en met Vézelay aan De Meije voegen zij een nieuwe bladzijde toe. Van hen ont­vang je een bij­zon­dere stempel in het pelgrimspaspoort.

Honderd pelgrims, meer passen er niet in het kerkje aan De Meije, horen het verhaal over deze Neder­landse her­berg op de Camino. Met muziek- en videofrag­menten word je uit­ge­no­digd om actief mee te doen en met elkaar in gesprek te gaan, en wie weet zelfs om de uit­no­di­ging te aan­vaar­den om zelf op reis te gaan.

Met de bene­wa­gen

De Wil­li­brordus­kerk aan de Over­tocht 20 in Bodegraven is het start­punt voor alle wande­laars, maar ook een start­punt voor fietsers. Hier ont­vang je om 9.00 uur de pelgrims­ze­gen. De kerk ligt op loop­af­stand van het NS-station van Bodegraven.

Wande­laars moeten reke­ning hou­den met 10 km heen en iets min­der terug. Als dit jouw start­punt wordt, meld je dan vóór 9 ok­to­ber aan via pelgrimini@sintjandd.nl of tele­fo­nisch via 0182 - 51 30 56 tussen 9.00 en 12.00 uur.

Op de fiets

Fietsers leggen ongeveer 25 km heen en ook weer terug af. Kies je ervoor om te fietsen vanuit Woer­den? Dan ont­vang je de pelgrims­ze­gen om 9.00 uur in de Bonaventura­kerk aan de Rijn­straat 54. Vanuit deze locatie is er geen wandel­rou­te. Als dit jouw keuze is, meld je dan vóór 9 ok­to­ber aan via secr@pa­ro­chiepaxchristi.nl of tele­fo­nisch via 0348-412817 van dins­dag t/m don­der­dag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Overige in­for­ma­tie

Het getuig­schrift ont­vang je daar waar je gestart bent. Na­tuur­lijk precies zoals het ‘hoort’: op ver­toon van een volle stempel­kaart.

Zijn er kosten aan deze dag verbon­den? Een bijdrage voor de lunch is van harte welkom. De collecte tij­dens de pelgrims­vie­ring is voor een bij­zon­der doel, voor bij­zon­dere mensen: voor de ge­meen­schap van de Ark. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl