link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans

Tussenstand augustus 2023

gepubliceerd: donderdag, 7 september 2023
Actie Kerkbalans

In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht.

Heeft u het retour-envelopje nog thuis liggen, wilt u die dan bij de pa­ro­chie door de brievenbus doen. Voor de fi­nan­ciële plan­ning van de pa­ro­chie is het be­lang­rijk om alle toezeg­gings­for­mu­lieren retour te ont­van­gen.

Re­sul­taten t/m au­gus­tus 2023

De werk­groep Actie Kerk­ba­lans verzamelt nu alle gegevens.

Thermometer Haastrecht augustus 2023 Thermometer Schoonhoven augustus 2023

Maan­de­lijks zullen we de tussenstand door middel van een thermo­me­ter Actie Kerk­ba­lans op de site plaatsen.

Brief gemist?

Heeft u de brief voor de Actie Kerk­ba­lans gemist? Uw bijdrage kunt u overmaken:

Haas­trecht

NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. RK Kerk H. Barnabas te Haas­trecht
o.v.v. Kerk­ba­lans

Schoon­hoven

NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. RK Kerk­bestuur, afd. Gezinsbijdrage te Schoon­hoven
o.v.v. Kerk­ba­lans

Heel veel dank voor uw bijdrage! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl