link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wereldjongerendagen

Miljoen pelgrims verwacht bij slotviering op zondag

gepubliceerd: zaterdag, 5 augustus 2023

Wereldjongerendagen Lissabon 2023

Van 1 t/m 6 au­gus­tus komen in het Portugese Lissabon zo'n 700.000 pelgrims uit alle delen van de wereld samen met de paus om hun geloof te vieren, te ver­ster­ken en te in­spi­re­ren. Diverse reizen vanuit Neder­land zijn geor­ga­ni­seerd, o.a. een reis van de Bis­dom­men Rotter­dam, Breda, Roermond en Utrecht. Ook enkele jon­ge­ren uit onze pa­ro­chies zijn mee.

Elke twee à drie jaar wor­den Wereld­jon­ge­ren­da­gen geor­ga­ni­seerd die steeds af­wis­se­lend in Rome en in een grote stad plaats­vin­den. Be­lang­rijke onder­de­len zijn catecheses, de ope­nings­vie­ring, de Kruis­weg op vrij­dag, de Avond­wake op zater­dag en de Slot­vie­ring op zon­dag. De meeste geor­ga­ni­seerde reizen kennen ook nog een voor- en napro­gram­ma, bij­voor­beeld met een bezoek aan Fatima, Lourdes, Barcelona of Parijs.

Slot­vie­ring op NPO2

Op zon­dag­mor­gen -om 9.00 uur lokale tijd dus 10.00 uur Neder­landse tijd- is de slot­vie­ring met paus Fran­cis­cus. Bij deze vie­ring wordt mis­schien wel een miljoen mensen (vooral jon­ge­ren) verwacht. Dan wordt ook bekend gemaakt waar en wanneer de volgende WJD zal zijn.

De slot­vie­ring wordt recht­streeks uitgezon­den op NPO2:

9.40 uur Reportage over de WJD’23
10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met paus Fran­cis­cus

Bisdomreis Rotter­dam, Breda, Roermond en Utrecht

De reis van o.a. ons bisdom ver­trok al op maan­dag 24 juli en op woens­dag 9 au­gus­tus wor­den de pelgrims weer veilig terugverwacht. De reis gaat langs Parijs, Lourdes, Burgos, Guarda, Fatima, Lissabon, Burgos en Bordeaux.

“De reis begint al bij vertrek vanuit Neder­land en niet pas in Lissabon. De bis­dom­men Breda, Utrecht, Roermond en Rotter­dam or­ga­ni­se­ren samen deze reis. Het pro­gram­ma is breed waarin vieren, bid­den, zingen, eten, sporten, je geloof ver­die­pen, samen lol maken en nieuwe mensen en culturen leren kennen allemaal een plaats krijgen.”

Podcast van Katho­liek Leven

Op multimedia-platform Katho­liek Leven ver­telt Camille wat de Wereld­jon­ge­ren­da­gen voor hem betekenen. Ook staan er diverse video's en zijn de catecheses als live­stream be­schik­baar.

Meer info 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl