link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hemelvaart en Pinksteren op Vier.nu

O.a. Pinksternoveen en kleurplaat

gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023

Wat vieren we eigen­lijk met Hemel­vaart en Pink­ste­ren? Kennis over deze chris­te­lijke feesten is lang niet meer alge­meen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen.

Op de web­si­te over chris­te­lijke hoog­feesten, vier.nu wordt onder meer uit­ge­legd wat en hoe chris­te­nen vieren met Hemel­vaart en Pink­ste­ren en welke tradities er mee verbon­den zijn, zoals bij­voor­beeld het bid­den van een pinksternoveen.

Pinksternoveen

Via vier.nu zijn op de pagina over Hemel­vaart nu negen gebe­den voor een pinksternoveen te down­loa­den. Het is gebruike­lijk om met deze noveen op of net na Hemel­vaarts­dag te starten en negen dagen tot aan Pink­ste­ren te bid­den om de komst van de Heilige Geest. De gebe­den zijn be­schik­baar gemaakt via de Kon­fe­ren­tie van Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) door de Con­gre­ga­tie van de Heilige Geest.

Pinksterkleurplaat

Op de pagina over Pink­ste­ren is nu ook een prach­tige en uit­da­gende pinksterkleurplaat be­schik­baar, naar het voor­beeld van het glas-in-lood raam in de Sint-Pieter, waarop de Heilige Geest als een duif staat uitge­beeld. De vele vakjes op de kleurplaat bie­den de moge­lijk­heid om de creativi­teit de vrije loop te laten.

Tip voor pa­ro­chies:

Download de kleurplaat en leg een stapel kopieën achter in de kerk­ge­bouwen om kin­de­ren (en volwassen crea­tie­ve­lingen) iets extra’s mee te geven tij­dens de hemel­vaart- en pinkster­vie­ringen. Maak er eventueel een kleur­wed­strijd van en ver­zorg een prijs voor degene die de mooiste kleurplaat heeft inge­le­verd. Beschikt u over een kleurenprinter, download dan ook de Vier.nu pinkster­poster in A4- of A3-formaat om zo in­spi­ra­tie te bie­den aan degenen die de kleurplaat maken. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl