link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pinksternoveen

Route van vrijdag 19 t/m zaterdag 27 mei

gepubliceerd: zondag, 14 mei 2023
Pinksternoveen

In onze regio wordt in de aanloop naar Pink­ste­ren weer een Pinksternoveen gehou­den van vrij­dag 19 t/m zater­dag 27 mei. Elk van de negen dagen bent u welkom in een andere kerk. De organi­sa­tie is in han­den van het Haas­trechts Platform voor Inter­ker­ke­lijke Samen­wer­king (HAPIS).

Route

datum tijd plaats
Vrij­dag 19 mei 19.30 uur Moordrecht
Zater­dag 20 mei 19.00 uur Bodegraven
Zondag 21 mei 11.00 uur Zwammer­dam Ipse de Bruggen
Maan­dag 22 mei 19.30 uur Boskoop
Dins­dag 23 mei 19.30 uur Waddinxveen
Woens­dag 24 mei 19.30 uur Gouda
Donder­dag 25 mei 19.30 uur Schoon­hoven
Vrij­dag 26 mei 19.30 uur Hervormde Kerk Haas­trecht
Zater­dag 27 mei 19.00 uur Reeuwijk

U bent van harte welkom!

We nodigen u uit voor de noveen, om één, meer of mis­schien wel negen dagen mee te bid­den om de komst van de H. Geest.

Werk­groep Pinksternoveen 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl