link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ontmoetingsdagen voor jonge mensen 30-50 jaar

Hemelvaartsdag 18 t/m zondag 21 mei - Sittard

gepubliceerd: dinsdag, 11 april 2023

Ontmoetingsdagen voor jonge mensen 30-50 jaarPastoor Otto uit Limbricht or­ga­ni­seert be­zin­nings­week­enden en een jaar­lijkse ont­moe­tings­dag in binnen- en/of bui­ten­land voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar in Neder­land vanaf 2000. In een meer ontspannen sfeer is er gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten voor gesprek, gebed en ook wan­de­lin­gen in de mooie natuur van Zuid-Limburg.

“Hebt zout in u !’’ (Mc 9,50) zijn de woor­den van Christus die ons deze dagen als leidraad zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in deze wereld te brengen. Een mooie en be­lang­rijke opdracht.

Details

tijd: van Hemel­vaarts­dag, don­der­dag 18 mei, 16.00 uur
tot zon­dag 21 mei 2023, 16.00 uur
plaats: Be­zin­ningshuis ‘Regina Carmeli’ te Sittard
Kollen­berg 2, 6132 AL Sittard
www.reginacarmeli.nl
kosten: (volpension): € 195,00 voor 1-persoons­ka­mer
€ 180,00 per persoon voor 2-persoons­ka­mer
(+ evt. € 2,00 voor handdoeken)
opgave en betaling: vóór 5 mei 2023 bij pastoor M. Otto
046 - 451 55 95
m.a.j.otto@hetnet.nl
Na opgave wordt een pro­gram­ma voor deze dagen toe­ge­stuurd

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl