link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Drie zomerkampen - Bisdom Rotterdam

9 t/m 15 juli

gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2023

Het bisdom Rotter­dam or­ga­ni­seert jaar­lijks zomer­kampen. De zomer­kampen staan open voor ie­der­een tussen de 8 en 17 jaar uit de pa­ro­chies van het bisdom Rotter­dam. Deel­ne­mers komen uit het hele bisdom, dus ze leren elkaar snel kennen. In 2022 namen in totaal 75 kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren deel aan de zomer­kampen en 23 kamp­lei­ders.

Thema

“Dat had je gedroomd”, zeggen zijn broers tegen Jozef als hij hen over zijn dromen ver­telt (Genesis 37). Ze willen er niets van weten. Wat gebeurt er dan? Je ontdekt het op het zomer­kamp. Meld je aan. Maak nieuwe vrien­den. Laat het zomer­kamp ook voor jou een droom zijn die uit­komt!

Data

  • Kinder­kamp (8-11 jaar) - 9 juli t/m 15 juli - Amerongen (De Kameel)
  • Tiener­kamp (12-14 jaar) - 9 juli t/m 15 juli - Noot­dorp (Scono)
  • Jon­ge­ren­kamp (15-17 jaar) - 9 juli t/m 15 juli - Does­burg (De Knoop)

Pro­gram­ma

De kampen zijn op een mooie, vaak bosrijke, locatie in een prima omge­ving. Er zijn op de leef­tijd toegesne­den catechese en spel­vor­men. Er is veel ontspan­ning in sport, spel en ac­ti­vi­teiten. Verant­woor­de­lijk­heid krijgen de deel­ne­mers in ver­schil­lende taken, zoals corvee. Iedere dag is er een dagope­ning en dag­slui­ting, er wordt op kamp een vie­ring gehou­den die de jon­ge­ren helpen voor­be­rei­den. Elk jaar wordt het thema ontleend aan een bijbel­ver­haal.

In­for­ma­tie en aanmel­den

Alternatieven

Ook andere organi­sa­ties bie­den zomer­kampen aan. Kijk voor een over­zicht van jon­ge­ren­kampen op de web­si­te Rkac­ti­vi­teiten.nl: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl