link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Paastriduüm

Vieringen Palmzondag, Goede Week & Pasen

gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2023
Paastriduüm

Dit jaar hou­den we in de Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven weer een Paas­tri­duüm. Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Paas­za­ter­dag berei­den we ons voor op het Hoog­feest van Pasen met pater Hoogland.

In Christus heeft God ons men­se­lijk bestaan willen delen, tot het uiterste toe. Al onze moei­lijk­he­den, van lij­den, een­zaam­heid en dood heeft Hij voor ons doorstaan. Wij krijgen van de verrezen Christus zijn Geest. Dat mag ons steeds sterken. Dat is Pasen. We kunnen weer leven uit de kracht van ons geloof, in God, die onze Vader is, in Christus de Heer en de heilige Geest. Wij mogen dit samen vieren in zijn kerk. Daarom, voor u mooie dagen en dat God met u mag zijn.

Vie­rin­gen­over­zicht

Zondag

2 april

Palm­zon­dag

9.00 uur Schoon­hoven Palmpasen­vie­ring met kape­laan Simons
De vie­ring start in ‘De Over­kant’
11.00 uur Haas­trecht Palmpasen­vie­ring met kape­laan Simons

Woens­dag

5 april

9.00 uur Schoon­hoven Eucha­ris­tie­vie­ring met pater Hoogland
19.30 uur Rotter­dam Chrisma­mis in de HH. Lau­ren­tius en Elisabeth­kathe­draal

Donder­dag

6 april

Witte Donder­dag

19.30 uur Schoon­hoven Paastridium met pater Hoogland
m.m.v Caecilia­koor uit Haas­trecht

Vrij­dag

7 april

Goede Vrij­dag

15.00 uur Haas­trecht Kruis­weg
15.00 uur Schoon­hoven Kruis­weg met speciale aan­dacht voor kin­de­ren
19.30 uur Schoon­hoven Paastridium met pater Hoogland
m.m.v het Gabriëlkoor

Zater­dag

8 april

Stille Zater­dag

22.00 uur Schoon­hoven Paastridium met pater Hoogland - Paas­wake
m.m.v het Gabriëlkoor
24.00 uur Schoon­hoven Paas­wake met de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg

Zondag

9 april

Eerste Paas­dag

9.00 uur Schoon­hoven Woord-communie­vie­ring met pastor Leijsen
m.m.v. Sursum Corda
11.00 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring met pastor Kuipers
m.m.v. InBetween

Maan­dag

10 april

Tweede Paas­dag

9.00 uur Schoon­hoven Eucha­ris­tie­vie­ring met pater Hoogland
11.00 uur Haas­trecht Eucha­ris­tie­vie­ring met pater Hoogland


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl