link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Speciaal gezinnen uitgenodigd voor Aswoensdagviering

Woensdag 22 februari - 16.00 uur - Josephkerk Gouda

gepubliceerd: woensdag, 15 februari 2023

Op woens­dag 22 februari vieren we Aswoens­dag, de start van de veer­tig­da­gen­tijd de voor­be­rei­ding op Pasen. Op deze dag kunnen de kin­de­ren uit de pa­ro­chie bij de H.-Joseph­kerk in Gouda (Aalberse­plein 2) aanwe­zig zijn bij het verbran­den van de palm­tak­jes van vorig jaar, én om aan­slui­tend het askruisje te ont­van­gen.

Om 16.00 uur wordt het vuur aangestoken. Heb jij nog het palmtakje van vorig jaar liggen, neem deze dan ook mee! Meteen aan­slui­tend is er een speciale vie­ring voor ge­zin­nen met muzikale mede­wer­king van het kin­der­koor CantaRellen.

Tijdens deze vie­ring zegent de pries­ter de as, dat wordt gebruikt voor het askruisje. De overblijfselen van de verbrande palm­tak­jes vormen name­lijk de as waar­mee de pries­ter het kruisje op het voor­hoofd maakt. Zowel ouders als kin­de­ren (en na­tuur­lijk alle andere geïn­te­res­seer­den) krijgen de gelegen­heid om tij­dens deze vie­ring het askruisje te ont­van­gen.

Ook vanuit de pa­ro­chies Schoon­hoven en Haas­trecht zijn de ge­zin­nen - maar na­tuur­lijk ook allenstaan­den - van harte welkom!

Details

datum: Woens­dag 22 februari 2023
tijd: 16.00 uur
locatie: St. Joseph­kerk
Aalberse­plein 2, Gouda

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl