link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa

gepubliceerd: donderdag, 24 november 2022

Dit jaar vragen wij uw aan­dacht voor een project in Congo waar Chemin Neuf goed en liefde­vol werk doet. Het project waar we ons mee verbin­den gaat over de opvang van 300 zwaar ver­waar­loosde zwerf­kin­de­ren. Chemin Neuf vangt deze kin­de­ren op, biedt hen onderdak en vooral een veilige en rus­tige omge­ving. Met veel geduld en liefde wordt gewerkt aan eigen­waarde, zelfver­trouwen.

Zo wordt de weg bereid om hun trauma’s te ver­werken in een speciale vijf­daag­se in een trauma­kamp. Maar er is gelukkig ook ruimte voor de maan­de­lijkse uitstapjes, het zijn kin­de­ren!

Het project onderneemt ook pogingen om de kin­de­ren weer in de familie­kring opgeno­men te krijgen, dat kan lukken met veel geduld, be­ge­lei­ding en gebed.

Een bij­zon­der project! Zullen we met elkaar ons hart, onze han­den vouwen en onze (elektro­nische) portemonnee openen om de kin­de­ren van Chemin Neuf helpen om een doorstart moge­lijk te maken.

Reke­ning­num­mers

U heeft ruime keuze naar welke bankreke­ning u het kunt overmaken:

 • NL28 RABO 0157 5731 41
  t.n.v. RK Pa­ro­chie Sint Jan de Doper
  o.v.v. Vas­ten­ac­tie
 • NL71 RABO 0361 4102 04
  t.n.v. R.K. kerk St. Barnabas
  o.v.v. Vas­ten­ac­tie
 • NL10 INGB 0000 1138 15
  R.K. Kerk­bestuur H. Bar­tho­lo­meus Schoon­hoven
  o.v.v. Vas­ten­ac­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u terecht op de web­si­te van de vas­ten­ac­tie:

De MOV van de pa­ro­chies: St. Barnabas, H. Bar­tho­lo­meus en Sint Jan de Doper 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl