link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Boterletters

Sparen voor de Wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon

gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
Boterletter

In 2023 ver­trek­ken er 23 jon­ge­ren vanuit Gouda, Haas­trecht en Schoon­hoven naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Met de bus gaan ze via Parijs naar Lourdes om ver­vol­gens een stukje te lopen op de Camino. Nog een laatste tussenstop in Fatima om uit­ein­delijk in Portugal aan te komen! Drie weken lang met als hoogte­punt de vie­ring met de Paus met miljoenen jon­ge­ren uit de hele wereld.

De VAC (Victor Ac­ti­vi­teiten Com­mis­sie uit Waddinxveen) die normaal boter­let­ters verkoopt t.b.v. on­der­houd en instand­hou­ding van de Victor­kerk wil onze jon­ge­ren steunen door de boter­let­ter-actie een­ma­lig aan hen toe te ver­trouwen. De opbrengst is daarom dit jaar voor hen! En omdat de reis een flinke duit kost, is de prijs van de boter­let­ter voor één keertje een beetje anders: € 7,50.

In Haas­trecht en Schoon­hoven zijn op 30 ok­to­ber en 6 no­vem­ber ruim 150 boter­let­ters verkocht! Vergeet uw bestelde boter­let­ter niet op te halen na de vie­rin­gen in het weekend van 26 en 27 no­vem­ber. U kunt hem ook ophalen bij de kerst­markt op 26 no­vem­ber tussen 10.00 en 15.00 uur in de St. Victor­kerk te Waddinxveen.

Namens de jon­ge­ren onze harte­lijke dank. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl