link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van Maria ter Weghe

Jaarlijks op 18 oktober

gepubliceerd: zaterdag, 22 oktober 2022

Op 18 ok­to­ber viert de katho­lie­ke Kerk het feest van de heilige Lucas, behalve in Haas­trecht! Daar wordt jaar­lijks het feest van Maria ter Weghe gevierd, ofwel Maria van Haas­trecht; zo ook dit jaar. Op deze site kunt u deze uit­ge­breide ge­schie­de­nis terug lezen.

Maria ter Weghe gaat op weg naar Gouda

Als voor­be­rei­ding op de vie­ring werd vanaf 19.00 uur de rozen­krans gebe­den en om 19.30 uur begon de vie­ring met bis­schop Van den Hende als cele­brant en onze pries­ters Van Klaveren en Kuipers en ook pastoor Spaan van de pa­ro­chie Pax Christi (Woer­den e.o.) als con­cele­branten.

Het beeldje van Maria was op die dins­dag precies 375 jaar in Haas­trecht. Al die jaren is zij erin geslaagd mensen naar zich toe te trekken. Maar ook is zij zelf al die jaren ‘ter weghe’ gegaan. Dat dit nog steeds actueel is werd zicht­baar tij­dens de vie­ring. Voor de zegen en wegzen­ding gaf pastoor Van Klaveren het reiskoffertje met Maria mee naar een pa­ro­chi­aan in Gouda, waar zij tij­dens het bid­den van een noveen logeert.

Fees­te­lij­ke vie­ring

Het samen vieren van de Eucha­ris­tie, de preek van de bis­schop, de lie­de­ren en de goed ver­zorgde kerk, heeft velen vreugde gegeven en bemoe­digd. Het samen­zijn in De Thuishaven was een mooie afslui­ting van de avond.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl