link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

WJD-kruis in Gouda op 24 en 25 oktober

gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2022
WJD-kruis in Gouda op 24 en 25 oktober
(foto: Ramon Mangold)

Bin­nen­kort verblijft het WJD-kruis, één van de symbolen van de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) en teken van ons geloof, voor drie weken in Neder­land. Bijna 20 jaar gele­den was het Wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis al in de pa­ro­chie Sint Jan de Doper, toen in Bodegraven.

Bin­nen­kort zal het WJD-kruis ver­blij­ven in de H-Jozef­kerk, Aalberse­plein 2 in Gouda. Op maan­dag­avond 24 ok­to­ber komt het kruis bij deze kerk aan, waar het een nachtje bij ons zal blijven. Die avond beginnen we om 19.30 uur met een H. Mis met pastoor Van Klaveren en de band Lux, waarna vanaf 20.30 uur de hele nacht zal wor­den gewaakt bij het kruis. Je kunt komen en gaan wanneer je daar behoefte aan hebt. Op dins­dag­och­tend 25 ok­to­ber zal pastor Lijesen om 8.00 uur een gebeds­vie­ring bij het kruis hou­den, waarna het kruis weer ver­der reist naar een volgende bestem­ming.

Ie­der­een is van harte welkom en in het bij­zon­der hopen we jullie, jon­ge­ren en oud-WJD'ers, te zien. Wil jij ook getuigen zijn van dit bij­zon­dere moment, wees welkom en sluit aan!

Ben je en­thou­siast, heb je vragen of wil je betrokken zijn bij dit eve­ne­ment stuur een email of kijk op de web­si­te:

Pro­gram­ma

maan­dag 24 ok­to­ber 19.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
20.30 uur Waken bij het kruis
dins­dag 25 ok­to­ber 8.00 uur Gebeds­vie­ring

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl