link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wil je Jezus (beter) leren kennen?

Schuif aan bij de Alphacursus

gepubliceerd: maandag, 19 september 2022

Wat is Alpha? Alpha is de plek waar je je zelf mag zijn, waar je alles mag delen, waar je mag twijfelen. Een plek van ont­moe­ting waar je welkom bent. Tijdens tien in­ter­ac­tie­ve gezellige bij­een­komsten ontdek je wat het chris­te­lijke geloof inhoudt.

Elke avond begint met een heer­lijke maal­tijd, ver­vol­gens een inlei­ding en tenslotte in kleine groepjes een groeps­ge­sprek. Hij is bedoeld voor ie­der­een. Je zelf, je man of vrouw, vriend of vriendin, collega of buren. Er zijn geen kosten verbon­den aan deelname.

We beginnen woen­dag 5 ok­to­ber om 18.30 uur met de ‘Start­bij­een­komst’ waarin we u alles ver­tellen hoe deze avon­den er uit gaan zien en u direct zult ervaren wat de gezellig­heid van Alpha inhoudt. Mocht u twijfelen om u op te geven, kom dan toch en beslis deze avond. Meld wel even dat u komt. De cursus zal wor­den gegeven in Katho­lie­ke set­ting, maar staat open voor ie­der­een.

details

datum: vanaf woens­dag 12 ok­to­ber tien woens­dag­avon­den achter elkaar
plus zater­dag 12 no­vem­ber
start­bij­een­komst op woens­dag 5 ok­to­ber
tijd: vanaf 18.30 uur
waar: Aalberse­plein 2, Gouda
info & opgave: alpha­cur­sus@sintjandd.nl
06 - 22 89 24 68

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl