link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten voor de jeugd

Schooljaar 2022-2023

gepubliceerd: vrijdag, 22 juli 2022

Voor het school­jaar 2022-2023 hebben we als pa­ro­chie weer een aantal ac­ti­vi­teiten gepland voor de jongste pa­ro­chi­anen. Zo gaat de tiener­club Kom in de Kring weer van start, hebben we regel­ma­tig een Kinder­woord­dienst gepland en beginnen we weer met de voor­be­rei­ding op de Eerste H. Communie.

Kinder­woord­dienst

Tijdens de zon­dags­vie­ringen wordt op een aantal zon­da­gen een kin­der­woord­dienst ver­zorgd voor de kin­de­ren die op de basis­school zitten. De kin­der­woord­dienst wordt steeds gehou­den tij­dens de H.Mis van 9.00 uur in de Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven.

Kom in de Kring

‘Kom in de Kring’ is speciaal voor kin­de­ren uit groep 2 t/m groep 4. Het doel is om kin­de­ren (meer) ver­trouwd te maken met de verhalen uit de bijbel en zo samen te kunnen groeien in geloof.

Eerste Heilige Communie

Kin­de­ren die in sep­tem­ber naar groep 5 en 6 gaan kunnen deel­ne­men aan de voor­be­rei­ding op het ont­van­gen van de Eerste H. Communie in het voor­jaar 2023.

De Eerste Heilige Communie is een be­lang­rijke stap voor je kind. Het is het moment dat je kind voor het eerst mee doet aan de Eucha­ris­tie. Een voor hem/haar nieuwe manier om Jezus beter te leren kennen. Tijdens de voor­be­rei­ding leert je kind meer over Jezus, de Bijbel en het sacra­ment van de Eucha­ris­tie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl