link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe Nederlandse Nuntius benoemd

Mgr. Paul Tschang In-Nam

gepubliceerd: dinsdag, 19 juli 2022
Mgr. Paul Tschang In-Nam
Mgr. Paul Tschang In-Nam

Op zater­dag 16 juli heeft het Vati­caan de benoe­ming bekend gemaakt van de nieuwe nuntius voor Neder­land. Het is mgr. Paul Tschang In-Nam, titulair bis­schop van Amantia. Hij werkt sinds 1985 voor de diplo­ma­tieke dienst van de Heilige Stoel en is momenteel nuntius van Thailand, Cambodja, Myanmar en apos­to­lisch gedele­geerde in Laos.

Mgr. Tschang In-Nam werd geboren in Seoul (Korea) in 1949 en tot pries­ter gewijd in 1976. Hij behaalde zijn doctoraat in de theo­lo­gie en begon in mei 1985 zijn loop­baan bij de diplo­ma­tieke dienst van de Heilige Stoel met functies in El Salvador, Ethiopië, Syrië, Frank­rijk, Griekenland en België.

Hij werd benoemd tot nuntius van Bang­la­desh in 2002 waarna hij tot titulair bis­schop van Amantia werd gewijd in 2003. Daarna werd hij in 2007 benoemd tot nuntius van Uganda, waarna hij in 2012 nuntius voor Thailand en Cambodja werd en apos­to­lisch gedele­geerde voor Myanmar en Laos. In 2017 werd hij ook de nuntius van Myanmar. Mgr. Tschang In-Nam spreekt onder meer Ita­li­aans, Engels, Frans en Spaans. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie kijkt er naar uit hem te mogen ont­van­gen in Neder­land. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl