link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Rome

Infomiddag op zondag 7 augustus in Haastrecht

gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022
Bedevaart naar Rome
(foto: Aliona & Pasha)

Na jaren kunnen we weer op bede­vaart. Het is een goede gewoonte in onze pa­ro­chie om naast de ver­trouwde maria-bede­vaarts­plaatsen zoals Lourdes en Kevelaer ook de plaatsen te bezoeken die al veel eer­der doelen van een bede­vaart waren in onze kerk: het heilig graf van de Heer in Jerusalem, het graf van sint Jacobus in Santiago de Compostela, de graven van sint Petrus en Paulus in Rome. In het najaar zullen we de laatste gaan bezoeken: we gaan naar Rome.

Info­mid­dag Haas­trecht

Op zon­dag 7 au­gus­tus, na de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.00 uur in de St. Barnabas­kerk te Haas­trecht zal er een in­for­ma­tie­bij­een­komst zijn. Ie­der­een die geïn­te­res­seerd is of alleen nog maar nieuws­gie­rig is welkom!

Dins­dag 4 t/m zon­dag 9 ok­to­ber

De bede­vaart is van dins­dag 4 t/m zon­dag 9 ok­to­ber 2022. We bid­den bij de graven van de apos­te­len, zullen een au­diën­tie bij de heilige vader meemaken, gaan de sporen na van de eerste chris­te­nen in de catacomben en de Scavi (op­gra­vingen onder de Sint Pieter). We zullen dage­lijks de Mis vieren, onder andere in de Santa Maria Maggiore, de kruis­weg bid­den langs de Via Appia, in­spi­ra­tie­mo­menten met elkaar beleven en de dag dage­lijks afsluiten met ge­za­men­lijk gebed. Uiter­aard blijft er tijd over om van de stad en elkaar te genieten!

De spi­ri­tu­ele be­ge­lei­ding zal ver­zorgd wor­den door pastoor Van Klaveren en pastor Lijesen. Voor de organi­sa­tie van de reis hebben we Kees Jan van der Velden in de arm geno­men. Hij is directeur van APG nederland, keuze pa­ro­chi­aan van onze pa­ro­chie en actief in de reisbranche.

De bede­vaart is op basis van half-pension en verblijf in Casa Procura Madre del Devin Pastore, een gastenverblijf van zusters fran­cis­ca­nessen, gelegen vlak bij het Vati­caan. We vliegen met de KLM. Een de­fi­ni­tieve prijs kunnen we bekend maken als de laatste zaken rond het verblijf zijn afge­wik­keld, maar we streven naar een som onder de € 990.

Wilt u recht­streeks op de hoogte gehou­den wor­den of bent u geïn­te­res­seerd in deze bede­vaart? Schrijf naar keesjan@apg-nl.nl en we hou­den u op de hoogte.

Details

data: dins­dag 4 t/m zon­dag 9 ok­to­ber 2022
verblijf: Casa Procura Madre del Devin Pastore
be­ge­lei­ding: pastoor Van Klaveren en pastor Lijesen
info: Kees Jan van der Velden, keesjan@apg-nl.nl

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl