link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dagbedevaart naar Brielle

450 Jaar HH. Martelaren van Gorcum

gepubliceerd: maandag, 23 mei 2022

Dit jaar is het precies 450 jaar gele­den dat in Brielle negen­tien gees­te­lij­ken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het Bede­vaarts­oord Brielle wil daar dit jaar op een bij­zon­der wijze bij stil­staan.

We hopen dat u meedoet, omdat het be­lang­rijk is en blijft om hen te gedenken. Te mid­den van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastge­hou­den aan het geloof. Hun voor­beeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. En we bid­den in het Bede­vaarts­oord in Brielle op hun voor­spraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dage­lijkse reali­teit zijn. Doet u mee met het jubileum­jaar van het Bede­vaarts­oord Brielle?

Op 30 juni zullen wij samen op bede­vaart gaan naar Brielle. Het samen op bede­vaart gaan naar deze bij­zon­dere plaats is een mooie manier om samen het geloof te beleven en er voor elkaar te zijn.

Op don­der­dag 30 juni rij­den we met een tou­ringcarbus langs ver­schil­lende opstap­plaatsen, komen tegen 10.30 uur aan bij de bede­vaart­kerk van HH Mar­te­la­ren van Gorcum. Na de koffie en thee is er een rond­lei­ding over het hei­lig­dom. Na de lunch is er een Rozen­krans­ge­bed met een moment voor uzelf en daarna een H. Mis met pastoor Smith uit Leiden. Na nogmaals een kop koffie en thee, sluiten we de dag af met een kruis­weg in de omgang van het hei­lig­dom.

In­for­ma­tie en aanmel­den

Pro­gram­ma
(wijzi­gingen voorbe­hou­den)

 • 10.15 uur: ont­vangst in de bede­vaart­kerk met koffie en thee
 • 11.00 uur: rond­lei­ding over het hei­lig­dom
 • 12.00 uur: lunch
 • 13.15 uur: Rozen­krans­ge­bed met ‘stil kwar­tiertje’
 • 14.00 uur: H. Mis met pastoor Smith
 • 14.45 uur: koffie en thee
 • 15.15 uur: Kruis­weg in de omgang van het hei­lig­dom
 • 16.15 uur: vertrek naar huis

Vertrektij­den en opstap­plaatsen

Wij verzoeken om 10 minuten vóór de vertrek­tijd aanwe­zig te zijn.

 • 08.30 uur: Leiden, R.K. kerk St. Petrus, Lammenschansweg
 • 08.45 uur: Leidschen­dam, Noord­sin­gel, voor­ma­lige bus­hal­te naast par­keer­ga­ra­ge Leidschenhage
 • 09.00 uur: Den Haag, bus­plat­form CS, halte Flixbus
 • 09.30 uur: Rotter­dam, bus­sta­tion Conrad­straat, halte Flixbus

(bij minimaal 5 deel­ne­mers per opstap­plaats en wijzi­gingen voorbe­hou­den)

Deelname­kos­ten

Deelname­kos­ten zijn € 35 per persoon.
De kosten zijn inclusief: ver­voer, koffie en thee, lunch, groeps-reis­ver­ze­ke­ring en bede­vaart­kos­ten (porto, druk­werk, stipendia e.d.).

Uw bede­vaart­in­ten­tie

Uw per­soon­lijke bede­vaart­in­ten­tie kunt u op de heenreis afgeven aan de bus­lei­der/bestuur. Bij vertrek ont­vangt u hier­voor een envelop.
De (vrij­blij­vende) bijdrage voor een intentie is € 10 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl