link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubilarissen gehuldigd

Haastrecht 15 mei 2022

gepubliceerd: woensdag, 18 mei 2022

Zondag 15 mei zijn twee leden van het Caecila­koor gehul­digd van­wege hun 40-jarig lidmaat­schap van het dames- en heren­koor Caecilia.

Uit han­den van pastoor Van Klaveren ont­vingen de jubila­rissen een eremedaille in goud met oor­konde en draagspeld van de St. Gregorius­ver­eni­ging.
Gehul­digd wer­den Lida Verdoold-van Doorn Anneke van Dijk-Vermeij. Van­wege ziekte kon Anneke helaas niet zelf aanwe­zig zijn en werd zij ver­te­gen­woor­digd door haar man Cor van Dijk.

Pastoor van Klaveren dankte de jubila­rissen voor hun ja­ren­lan­ge trouwe inzet en wenste Anneke sterkte en veel kracht toe. Als pa­ro­chie­ge­meen­schap leven wij met haar mee.

Voor­zit­ter de heer Rademaker sprak namens Anneke van Dijk een dank­woord uit.
De jubila­rissen wer­den na­tuur­lijk ook in de bloemen gezet. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl