link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen

Vrijdag 27 mei t/m zaterdag 4 juni

gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022

In de aanloop naar Pink­ste­ren, om speciaal te bid­den voor de komst en de vernieu­wing van de H. Geest in ons en in onze kerk, bid­den we deze Pinksternoveen. Er is een ini­tia­tief ontstaan voor een ronde langs de zes ge­meen­schappen van pa­ro­chie Sint Jan de Doper en de pa­ro­chies St. Barnabas in Haas­trecht en dit jaar ook de H. Bar­tho­lo­meus in Schoon­hoven. De voor­gan­gers zijn de plaat­se­lijke geeds­lei­ders.

Hier­on­der vindt u de gehele route van de pinksternoveen.

Dag 4: maan­dag 30 mei om 19.30 uur in Schoon­hoven;
thema: Gast­vrij­heid.

Schoon­hoven doet voor de eerste keer mee met de Pinksternoveen. Ria Geurts en Hans de Jong ver­zorgen deze gebeds­vie­ring van ongeveer 30-40 minuten. De vie­ring is met mede­wer­king van het koor Sursum Corda. Na afloop is er achter in de kerk gelegen­heid voor ont­moe­ting met koffie en thee.

Dag 8: vrij­dag 3 juni 20.00 uur in Haas­trecht
thema: Welkom zijn.

Zoals ieder jaar is dit een inter­ker­ke­lijke vie­ring geor­ga­ni­seerd door het Hapis. Het koor Inbetween geeft haar mede­wer­king. De vie­ring is dit jaar geen openlucht­vie­ring, maar vindt plaats binnen in de Neder­lands Hervormde kerk (Kerk­plein 9).

We nodigen u uit voor de noveen, om één, meer­dere, of mis­schien wel negen dagen mee te bid­den om de komst van de H. Geest

Werk­groep Pinksternoveen,
namens Haas­trecht Erna Erber­veld en namens Schoon­hoven Ria Geurts en Hans de Jong.

De route

dag datum tijd plaats thema
vrij­dag 27 mei 19.30 uur Sint Wil­li­brordus­kerk, Over­tocht 20, Bodegraven Bidden
zater­dag 28 mei 19.30 uur H. Joannes de Doper­kerk, A.P. van Neslaan 50, Boskoop Vergeven
zon­dag 29 mei 9.00 uur
11.00 uur
in de zon­dagse vie­rin­gen Delen
maan­dag 30 mei 19.30 uur H. Bar­tho­lo­meus­kerk, Wal 61, Schoon­hoven Gast­vrij­heid
dins­dag 31 mei 19.30 uur H. Joseph­kerk, Aalberse­plein2, Gouda Troost
woens­dag 1 juni 19.30 uur Sint Johannes’ Onthoof­ding­kerk, Oost­ein­de 23, Moordrecht Vertrouwen
don­der­dag 2 juni 19.30 uur Sint Victor­kerk, Zuid­kade 176, Waddinxveen Zorg­zaam­heid
vrij­dag 3 juni 20.00 uur op het plein voor de Ned. Hervormde kerk, Kerk­plein 9, Haas­trecht Welkom zijn
zater­dag 4 juni 19.30 uur H.H. Petrus- en Paulus­kerk, Dorpsweg 22, Reeuwijk Zingen

U bent van harte welkom!

We nodigen u uit voor de noveen, om één, meer of mis­schien wel negen dagen mee te bid­den
om de komst van de H. Geest.

Werk­groep Pinksternoveen 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl