link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Liduinaprocessie Schiedam

Zondag 22 mei - 10.00 uur - Liduinabasiliek Schiedam

gepubliceerd: dinsdag, 3 mei 2022
Liduinaprocessie Schiedam
(foto: Katholiek Leven)

Na een onderbre­king van twee jaar, door de corona­cri­sis, wordt op zon­dag 22 mei in Schie­dam de zesde pro­ces­sie van Sint Liduina gehou­den. De jonge traditie van de jaar­lijkse Liduina­pro­ces­sie - be­gon­nen bij het 25-jarig jubileum van de kerk van Sint Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozen­krans als basiliek - kan gelukkig nu weer wor­den hervat.

Op zon­dag­mid­dag 22 mei 2022 zal opnieuw de Liduina­pro­ces­sie door de straten van Schie­dam trekken. De rector van de Liduina­basi­liek, vica­ris H.M.W. Egging, nodigt u uit om deel te nemen aan deze pro­ces­sie.

Jaar van de Sacra­menten

Deze keer zal de Liduina­pro­ces­sie plaats­vin­den in het Jaar van de Sacra­menten. De heilige Liduina leefde vanuit een sterke ver­bon­den­heid met de H. Eucha­ris­tie. Reeds jong was zij, na een val op het ijs, aan bed gekluisterd. Op advies van haar biecht­va­der leerde zij haar chro­nische ziekte te verbin­den met de over­we­ging van het lij­den van Christus. Zij putte veel kracht uit het regel­ma­tig ont­van­gen van de heilige Communie. Vanaf haar ziek­bed heeft de heilige Liduina concrete daden van liefde verricht: door haar gebed, door haar vele bezoekers goede raad te geven en door haar giften aan de armen.

Eucha­ris­tie­vie­ring

Om 10.00 uur begint het Liduina­feest met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de basiliek. Aan­slui­tend is er koffie/thee (en gelegen­heid een zelf mee­ge­brachte lunch te gebruiken) in pa­ro­chie­zaal De Wilgen­burg. De basiliek is open­ge­steld voor gebed, en er zijn rond­lei­dingen om 12.00 en 13.00 uur. ’s-Middags zal de pro­ces­sie met de relieken van de heilige Liduina door de straten van Schie­dam trekken.

Pro­ces­sie

De pro­ces­sie begint om 14.00 uur met een kort gebeds­mo­ment in de Liduina­basi­liek. Daarna trekt de pro­ces­sie langs plaatsen uit het leven van de heilige Liduina en plaatsen uit de devotie tot deze heilige (onder andere de Grote of Sint Jans­kerk en Huis te Poort). In de Grote Kerk zal een oecu­me­nische gebeds­dienst plaats­vin­den. De pro­ces­sie wordt in de basiliek af­ge­slo­ten met een korte vesper­dienst met de broe­der­schap van Sint Liduina (om circa 16.00 uur). Daarna staan in pa­ro­chie­zaal De Wilgen­burg voor elke deel­ne­mer soep en een broodje klaar.

Voor­beeld van de heilige Liduina

Als christen­ge­lo­vigen mogen wij de sacra­menten vieren als een geschenk van onze Heer. Zoals de heilige Liduina kunnen wij onder­vin­den hoe we erdoor ge­sterkt kunnen wor­den in ons leven als leer­lin­gen van Christus, in de ge­meen­schap van de Kerk. Moge het voor­beeld van de heilige Liduina ons in­spi­re­ren om nog meer te zien hoe de verrezen Heer ons in de vie­ring van de sacra­menten tegemoet komt, en hoe de Eucha­ris­tie de Kerk opbouwt.

Video

Katho­liek Leven maakte in 2018 een mooie video over de Liduina­pro­ces­sie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl