link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Collecte opbrengsten

gepubliceerd: maandag, 8 augustus 2022

In het kader van de tran­spa­ran­tie zullen we voor­taan ook de opbrengsten van de collecte op de web­si­te publiceren. Zowel voor Haas­trecht als voor Schoon­hoven is een opbrengst begroot voor het jaar 2022. De cijfers zijn totalen van collecteschalen, Givt en bankoverschrij­vingen.

Cijfers

Haas­trecht Schoon­hoven
Januari: € 671,60
€ 749,25
Februari: € 738,75
€ 998,60
Maart: € 586,75
€ 597,43
April: € 716,70 € 1049,78
Mei: € 760,32 € 840,42
Juni: € 559,27 € 649,54
Juli: € 667,20 € 575,15
Totaal: € 4.700,59 € 5.460,17
Begroot: € 7.600 € 9.000
Ge­rea­li­seerd: 61,8 % 60,7 %

Grafiek

Collecte opbrengsten 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl