link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubileumjaar Brielle

gepubliceerd: vrijdag, 22 april 2022
Jubileumjaar Brielle
(foto: Peter van Mulken)

Dit jaar is het precies 450 jaar gele­den dat in Brielle negen­tien gees­te­lij­ken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het Bede­vaarts­oord Brielle wil daar dit jaar op een bij­zon­der wijze bij stil­staan. En we hopen dat u meedoet, omdat het be­lang­rijk is en blijft om hen te gedenken.

Te mid­den van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastge­hou­den aan het geloof. Hun voor­beeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. En we bid­den in het Bede­vaarts­oord in Brielle op hun voor­spraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dage­lijkse reali­teit zijn.

Doet u mee met het jubileum­jaar van het Bede­vaarts­oord Brielle?

Online op bede­vaart

Dit jaar is het precies 450 jaar gele­den dat in Brielle negen­tien gees­te­lij­ken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het Bede­vaarts­oord Brielle wil daar dit jaar op een bij­zon­der wijze bij stil­staan en op 9 juli met velen de Nationale Bede­vaart vieren. Komt u ook? De Nationale Bede­vaart begint om 11:00 uur met een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Van den Hende als hoofd­cele­brant en wordt rond 15.30 uur af­ge­slo­ten met een sacra­ments­pro­ces­sie. Breng alvast een bezoek aan Brielle en ga online op bede­vaart.

In­druk­wek­kende video

“In die turfschuur zijn die negen­tien mannen om het leven gebracht door verhan­ging”, ver­telt Nel Adam over de plek in Brielle waar de Mar­te­la­ren van Gorcum stierven in 1572. “Ze had­den al heel veel pijn gele­den, gees­te­lijk en licha­me­lijk, voordat ze op deze plek terecht kwamen.” Nel Adam is gids op het hei­lig­dom in Brielle. Ze laat er bij­zon­dere plekken zien en spreekt over de band die ze heeft met de Mar­te­la­ren van Gorcum.

Ook Tomas van Driel komt graag in Brielle. “Voor mij is deze bede­vaart­plek echt een plek van kracht, om weer op krachten te komen. Om met die kracht weer die andere bede­vaart te maken: van hier naar de mensen toe.” Nel Adam: “Het is een gruwe­lijke plek. En toch, alle mensen die hier binnen­ko­men zijn hier stil. Ze hebben hier vrede in hun hart en vin­den het heer­lijk om hier rond te lopen. Het is ook een heer­lijke, rus­tige plek.”

Strip­ver­haal

“De Tijde­lijke Dood” is het strip­ver­haal over de gebeur­te­nissen in 1572 die leid­den tot de dood van de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het strip­ver­haal is getekend door Geert de Sutter en verscheen voor het eerst in 2007 op ini­tia­tief van de Brielse Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie. Van­wege het 450 jaar her­den­king van de Mar­te­la­ren van Gorcum is het strip­ver­haal nu gedigitaliseerd en voor het eerst online voor een breed publiek be­schik­baar.

Geuzen- en Mar­te­la­ren­rou­te

Gaat u dit jaar op bede­vaart naar Brielle? Loop dan ook de Geuzen- en Mar­te­la­ren­rou­te (“Be­zin­nings­rou­te vrij­heid en verdraag­zaam­heid, de Geuzen- en Mar­te­la­ren­rou­te”). Dit is een 2 kilo­me­ter lange wandel­rou­te die loopt door de his­to­rische ves­ting­stad Brielle en ein­digt bij de Bede­vaarts­kerk. Op 1 april 1572 namen de Watergeuzen Brielle in en verover­den de stad op de Span­jaar­den. Het was de eerste stad die viel en er wordt ge­spro­ken over de be­vrij­ding van Brielle. Maar de gebeur­te­nissen leid­den ook tot de gevangenne­ming van de latere mar­te­la­ren. De “Geuzen- en Mar­te­la­ren­rou­te” laat de wande­laars stil­staan bij deze complexe ge­schie­de­nis met vragen rond de thema’s vrij­heid en verdraag­zaam­heid.

 

(de foto's zijn van Peter van Mulken en Bisdom Rotter­dam)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl