link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen

Vrijdag 27 mei t/m zaterdag 4 juni

gepubliceerd: maandag, 2 mei 2022

We vieren het grote feest van Pasen vijf­tig dagen lang. Veer­tig dagen na Paas­zon­dag vieren we de Hemel­vaart van Christus en tien dagen daarna het Feest van Pink­ste­ren. Voor ons chris­te­nen is dat het begin, dan ont­staat de Kerk van Christus.

Na de dood en ver­rij­ze­nis van de Heer waren de leer­lin­gen nog vol met vragen en angs­tig om wat er zou gaan gebeuren. Met Pink­ste­ren kwam de heilige Geest over hen. Zij waren zo vol van vreugde dat dit alle andere gevoelens en feiten overtrof en zij gehoor gaven aan de opdracht die Jezus hen had gegeven: Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leer­lin­gen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. (Mt, 28,19)

Pasen vieren met de Geest van Pink­ste­ren

Wij hebben die H. Geest zo nodig, ook vandaag de dag! Het vers uit Matteus (28, 19 en 20) is de leidraad voor de pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Kunnen we naar bloei van onze geloofs­ge­meen­schap, die aan­ste­ke­lijk werkt voor mensen die zoekend zijn naar invulling van hun bestaan en kracht om niet gebukt te gaan onder de lasten van het leven?

Blijven we zitten waar we zitten, wachten tot er meer/andere mensen komen naar onze kerken?
Of vult de H. Geest ons met vreugde, moed en kracht om te kunnen getuigen van onze Redder en Ver­los­ser. Dat kan met luide aan­kon­di­ging van het Goede Nieuws, maar ook met dienst­baar­heid en beschik­baar­heid om mee te werken.

In de aanloop naar Pink­ste­ren

Om speciaal te bid­den voor de komst en de vernieu­wing van de H. Geest in ons en in onze kerk bid­den we de Pinksternoveen. Dit jaar kunnen we daarvoor weer bij elkaar komen! Er is een ini­tia­tief ontstaan voor een ronde langs de zes ge­meen­schappen van pa­ro­chie Sint Jan de Doper en de pa­ro­chies St. Barnabas in Haast­recht en H. Bar­tho­lo­meus in Schoon­hoven. De voor­gan­gers zijn de plaat­se­lijke gebeds­lei­ders.

De route

dag datum tijd plaats thema
vrij­dag 27 mei 19.30 uur Sint Wil­li­brordus­kerk, Over­tocht 20, Bodegraven Bidden
zater­dag 28 mei 19.30 uur H. Joannes de Doper­kerk, A.P. van Neslaan 50, Boskoop Vergeven
zon­dag 29 mei 9.00 uur
11.00 uur
in de zon­dagse vie­rin­gen Delen
maan­dag 30 mei 19.30 uur H. Bar­tho­lo­meus­kerk, Wal 61, Schoon­hoven Gast­vrij­heid
dins­dag 31 mei 19.30 uur H. Joseph­kerk, Aalberse­plein2, Gouda Troost
woens­dag 1 juni 19.30 uur Sint Johannes’ Onthoof­ding­kerk, Oost­ein­de 23, Moordrecht Vertrouwen
don­der­dag 2 juni 19.30 uur Sint Victor­kerk, Zuid­kade 176, Waddinxveen Zorg­zaam­heid
vrij­dag 3 juni 20.00 uur op het plein voor de Ned. Hervormde kerk, Kerk­plein 9, Haast­recht Welkom zijn
zater­dag 4 juni 19.30 uur H.H. Petrus- en Paulus­kerk, Dorpsweg 22, Reeuwijk Zingen

U bent van harte welkom!

We nodigen u uit voor de noveen, om één, meer of mis­schien wel negen dagen mee te bid­den
om de komst van de H. Geest.

Werk­groep Pinksternoveen 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl