link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een (dans)avond voor de Vastenactie

Zaterdag 9 april - 20.30 uur - Bodegraven - Parochie St. Jan de Doper

gepubliceerd: maandag, 28 maart 2022
Vastenactie Dansavond Bodegraven

Inmiddels zijn we alweer vier weken onderweg naar Pasen. In deze periode doet men in de pa­ro­chie St. Jan de Doper haar best om geld in te zamelen voor ons vasten­pro­ject. Dit jaar, net als twee jaar gele­den, willen zij de Stich­ting El Arbol in Nicaraqua steunen:

Om hier­voor geld in te zamelen zijn er binnen de pa­ro­chie ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. In Bodegraven is er op zater­dag 9 april een Latijns Ameri­kaanse dans­avond met live­mu­ziek van de Delft Bleu Big Band. In de grote zaal speelt de band en in de kleine zaal is er ruimte om elkaar te ont­moe­ten in iets rusti­ger sfeer. Tijdens de avond zijn er diverse hapjes en drankjes verkrijg­baar! U bent van harte uit­ge­no­digd! Zie hier­voor de flyer:

Zusters van het arme Kind Jezus

In de pa­ro­chies Haas­trecht en Schoon­hoven wordt geld ingezameld voor de Zusters van het arme Kind Jezus voor hun werk in de missie in ver­schil­lende lan­den, zoals Kazachstan, Letland, Colombia en Peru.

Deze zusters zetten zich heel concreet in. Deze bijdrage komt meteen op de goede plaats. Uw steun is van harte welkom voor de hulp die de zusters bie­den aan degenen die lij­den, de armen en de hulp­be­hoe­ven­den.

U kunt een bedrag doneren in de bus/kist achter in de kerk of overmaken naar:

  • NL71 RABO 0361 4102 02
    t.n.v. RK Kerk H. Barnabas
    o.v.v. Vas­ten­ac­tie
  • NL10 INGB 0000 1138 15
    t.n.v. Kerk­bestuur Schoon­hoven
    o.v.v. Vas­ten­ac­tie


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl