link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Marriage Course - Tijd voor elkaar

Vanaf vrijdag 8 april - 19.30 uur - Waddinxveen

gepubliceerd: maandag, 21 maart 2022

Wil jij inves­te­ren in jouw huwe­lijk of relatie? Volg dan samen met je partner een Marriage Course en neem ‘Tijd voor elkaar’! Vrij­dag­avond 8 april vrij­blij­vende kennis­ma­king in Waddinxveen.

Jullie gaan samen zeven avon­den uiteten. Onder het genot van een heer­lijk diner voor twee krijgen jullie toelich­ting op thema’s zoals lief en leed delen, omgaan met verschillen, ver­ge­ving, de families. Met concrete vragen en oefe­ningen gaan jullie met z’n tweeën in gesprek. De kracht van de Marriage Course zit hem in het feit dat de cursus niet probleem­ge­richt of norma­tief is, maar relaties juist posi­tief bena­dert. Tijdens de Marriage Course ga je als stel aan de slag met je relatie.

De Marriage Course wordt door onze pa­ro­chie, Sint Jan de Doper, in samen­wer­king met de Fran­cis­cus en Clara pa­ro­chie (omge­ving Nieuwkoop) en de Heilige Lodewijk te Leiden geor­ga­ni­seerd.

Details

wanneer: acht vrij­dag­avon­den:
- 8* en 22 april
- 13 en 20 mei
- 3, 10 en 24 juni
- 8 juli 2022
tijd: inloop vanaf 18.45 uur, 19.00 uur diner
slui­ting uiter­lijk 22.00 uur
(*8 april start inloop 19.30 uur zon­der diner)
waar: Victor­zaal, Zuid­kade 176 te Waddinxveen
kosten: € 200,- per stel voor de gehele cursus (excl. drankjes)
opgeven: info@rkgroenehart.nl
o.v.v.: Marriage Course + namen, adres, e-mail­a­dres en tele­foon­num­mer
info: marriagecourse@sintjandd.nl
0182 - 51 30 56
meer in­for­ma­tie op de web­si­te van het bisdom en
www.marriagecourse.nl

Waarom zou­den we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van hebt. (een deel­ne­mer)

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl