link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opvang Oekraïners in De Ark

Vrijwilligers gevraagd!

gepubliceerd: woensdag, 9 maart 2022

Wat een mooie ini­tia­tie­ven wor­den er ontplooid om de mensen uit de Oekraïne te helpen! Om er ook de ko­men­de dagen, weken, maan­den voor deze mensen te zijn is De Ark te Schoon­hoven open­ge­steld.

Elke werk­dag van 9 - 17 uur kunnen Oekrainers terecht in de zaal boven. Om elkaar te ont­moe­ten, om met elkaar te spreken, om hun eigen taal te horen, om in­for­ma­tie uit te wisselen, om even een spelletje te doen, om even niet te denken aan alle narig­heid die zich afspeelt in hun land, waar ze familie en vrien­den moesten achterlaten.

Vrij­wil­li­gers gevraagd!

Om alles in goede banen te lei­den is het nodig dat er de hele dag mensen aanwe­zig zijn in De Ark. Zij zetten thee en koffie, zorgen voor wat lekkers, maken (mede) de lunch klaar, ruimen op en wassen af, spelen een spelletje, lenen een sch­ou­der om op uit te huilen, hebben open oren voor de verhalen en staan klaar voor de gasten die De Ark bezoeken.

Voor dit werk zijn veel vrij­wil­li­gers nodig, op al heel korte termijn... Heel fijn als je ook mee wilt draaien met de vrij­wil­li­gers! Geef je op voor de ochtend (8.45 - 13.00 uur) of de mid­dag (12.45 - 17.00 uur), gewoon om ‘er te zijn’.

Je kunt aan­ge­ven of je elke week op dezelfde dag(en) aanwe­zig kunt zijn of dat je een­ma­lig aanwe­zig kunt zijn, of je kijkt vast de agenda door voor maart en april en geeft aan welke data voor jou moge­lijk zijn...

Alle eten en drinken, nodig voor de dag, is aanwe­zig in De Ark. Na­tuur­lijk is het prima als je iets lekkers maakt en dat meeneemt om te serveren!

Info en opgeven

Opgeven om aanwe­zig te zijn in De Ark kan bij Geerilda Verstoep: 06 - 22 40 40 90 of via geerilda.verstoep@gmail.com

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl