link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Viering van Barmhartigheid

Dinsdag 12 april - 19.30 uur - Schoonhoven

gepubliceerd: zondag, 3 april 2022
De terugkeer van de verloren zoon - Rembrandt van Rijn
De terugkeer van de verloren zoon - Rembrandt van Rijn

Om het Paas­feest, de ver­rij­ze­nis van Christus goed te kunnen vieren en het nieuwe leven in te gaan, is het be­lang­rijk dat wij ver­ge­ving vragen over onze zon­den. Christus wil onze zon­den ver­ge­ven en ons bevrij­den. Hij wil ons een nieuw leven brengen om in goede harmonie te zijn met God, met onze naasten en met ons zelf.

Biecht­gele­gen­heid

Tijdens de vie­ring wordt het Woord van God verkon­digd, dat ons oproept tot beke­ring; er wordt gebe­den en gezongen en er vindt een gewetens­on­der­zoek plaats. Tevens is er gelegen­heid om het sacra­ment van de biecht te ont­van­gen door bij een pries­ter per­soon­lijk de zon­den te belij­den en daardoor ver­ge­ving (de absolutie) te krijgen. Er zijn meer­dere pries­ters aanwe­zig voor de sacra­men­tele ver­ge­ving tij­dens de vie­ring.

Agapè

Na afloop is er nog een samen­zijn dat agapè genoemd wordt (een liefdesmaal met een drankje en hapjes), om de ver­zoe­ning te vieren. Deze vie­ring vindt plaats in Schoon­hoven op dins­dag 12 april om 19.30 uur. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl