link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

VierKerstmis ook dit jaar online

Kijk waar en wanneer u in onze parochie Kerstmis kunt vieren

gepubliceerd: dinsdag, 23 november 2021
Vier Kerstmis!

Op vrij­dag 26 no­vem­ber, net voor het begin van de Advent, gaat de web­si­te VierKerst­mis.nl online. Dit ini­tia­tief van de Neder­landse R.-K. bis­schop­pen roept ie­der­een op om zoveel moge­lijk Kerst­mis te vieren in de eigen plaat­se­lijke Kerk. In onze pa­ro­chies St. Barnabas Haas­trecht en H. Bar­tho­lo­meus Schoon­hoven staat het vie­rin­genrooster voor de­cem­ber online. Daar kunt u ook zien welke kerst­vie­ringen wij or­ga­ni­se­ren onder het motto ‘Vier Kerst­mis!’.

Genieten van prach­tige kerst­mu­ziek met het kerk­koor, samen de klassieke kerst­lie­de­ren zingen, luis­te­ren naar de bood­schap van het kindje dat geboren werd in een stal om de wereld verlos­sing te brengen. Samen tij­dens deze fees­te­lij­ke dagen het sacra­ment van de eucha­ris­tie vieren. Dat is Kerst­mis en nog veel meer.

Hope­lijk min­der maat­regelen

In de ver­wach­ting dat er dit jaar min­der strenge maat­regelen op het gebied van corona gel­den rond Kerst­mis, is het de hoop van de bis­schop­pen dat de kerken weer veel mensen mogen verwel­ko­men in de kerst­vie­ringen. Die hoop hebben wij ook. Wij zien u graag bij onze kerst­vie­ringen. Omdat er nog steeds beper­kingen kunnen gel­den in ver­band met corona, is het goed om tij­dig te kijken of en naar welke vie­rin­gen u toe kunt gaan.

Graag wijzen wij u ook op de lan­de­lijke web­si­te VierKerst­mis.nl. Deze biedt een aantal han­dige links en downloads die allemaal in­spi­re­rend en in­for­ma­tief zijn voor en over het vieren van Kerst­mis. Zo is er voor kin­de­ren een mooi Kerst-doe­boekje om te down­loa­den, is er een link naar het kerste­van­ge­lie, een brief, maar ook een filmpje namens en met de Neder­landse bis­schop­pen en nog veel meer.

Kijk ook op Vierkerst­mis.nl en doe mee: Vier Kerst­mis, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

 

Vier Kerstmis! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl