link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mooi feest Maria ter Weghe

gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021
De eersten waren al een half uur van tevoren in de kerk
De eersten waren al een half uur van tevoren in de kerk

Mgr. Hendriks was maan­dag 18 ok­to­ber weer even terug in zijn voor­ma­lige Barnabas­paro­chie te Haast­recht van­wege het feest van Maria ter Weghe. Het was weer een mooi feest!

Van 1987-1997 was Mgr. Hendriks pastoor in Haast­recht en hij noemde het daarom een “feest van herken­ning en van je thuis voelen”. Het was een mooi Maria­feest, dat goed ver­zorgd was met zang, met bruidjes en een fraai versierde kerk.

Ver­schil­lende pries­ters con­ce­le­breer­den, waar­on­der de nieuwe pastoor Van Klaveren en pater Hoogland van de passionisten, die in de pa­ro­chie Haast­recht pries­ter­lijke assis­tentie verleent. Ook waren er pries­ters uit aan­lig­gende plaatsen die con­ce­le­breer­den.

Na de vie­ring was er nog een gezellig samen­zijn in de Thuishaven.

Homilie

De homilie van Mgr. Hendriks is zoals ge­woon­lijk terug te lezen op Arsacal.nl, de web­si­te van de bis­schop:


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl