link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Muzikaal bezinningsmoment in de parochiekerk

Schoonhoven - zaterdag 23 oktober - 20.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021

In het voor­jaar kwam een ‘denktank’ o.l.v. burge­mees­ter dhr. Cazemier en ds. C. Koole, samen om te spreken over de toe­komst van de Krimpener­waard, wanneer we weer onbe­zorgd met elkaar zou­den kunnen omgaan. We willen niet doorleven en doen alsof het jaar 2020 nooit bestaan heeft. We staan in de maand ok­to­ber, in bijna elke kern van onze Krimpener­waard, even stil.

Er werd het idee geboren van muzikale be­zin­nings­mo­menten. Op zater­dag­avond 23 ok­to­ber is één van de muzikale be­zin­nings­mo­menten in onze H. Bar­tho­lo­meus­kerk in Schoon­hoven.

Klaas Coulembier schreef voor muziek­ver­eni­gingen in België: Fermate - Circles of Consolation (Kringen van troost). Dit is be­lan­ge­loos be­schik­baar gesteld aan de vereni­gingen in onze Krimpener­waard. In onze paro­chie­kerk brengt muziek­ver­eni­ging TAVENU, naast Circles of Consolation, ook enkele passende stukken uit eigen repertoire ten gehore. Mevrouw. M. Cuzee leidt het be­zin­nings­mo­ment.

Burge­mees­ter Cazemier zal als af­ge­vaar­digde van het ge­meen­te­bestuur het muzikale be­zin­nings­mo­ment bijwonen. Dit om te laten merken, dat B&W deze momenten be­lang­rijk vin­den.
U bent allen van harte uit­ge­no­digd

Bij de ingang zal een coronatoegangsbe­wijs wor­den gevraagd. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl