link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De ‘Alles of Iets Roadtrip’

Vlog van Charlotte op Kathedraal TV

gepubliceerd: donderdag, 23 september 2021

Studente Charlotte Klooster (20), net af­ge­stu­deerd voor haar studie eve­ne­menten manage­ment, maakte tussen 19 en 22 juli een Roadtrip door het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Per trein, bus en te voet bezocht ze bij­zon­dere plaatsen in onze mooie provincie Noord-Holland en sprak ze bij­zon­dere mensen over het Katho­lie­ke geloof.

Alles of iets

Van huis uit is Charlotte Katho­liek, maar haar ge­loofs­le­ven heeft altijd op een laag pitje gestaan. Ze is gedoopt, heeft haar 1ste H. communie gedaan en haar Vormsel ont­van­gen. Daar­naast bezoekt ze af een toe een eve­ne­ment van het Jon­ge­ren­pas­to­raat ‘Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam’ en zit ze met be­lang­rijke feesten in de Kerk. Ze vraagt zich tij­dens deze trip af: ‘Wil ik ‘alles’ of wil ik ‘iets’?’ Houdt ze het bij een paar in­spi­re­rende eve­ne­menten per jaar, of gaat ze er helemaal voor? Om die vraag goed te kunnen be­ant­woor­den gaat ze opzoek naar in­spi­re­rende verhalen en (heilige) plaatsen in haar eigen provincie.

Vertrek vanuit Hilversum

In de eerste afleve­ring begint Charlotte in Hilversum bij haar ouder­lijk huis. Op weg naar het station loopt ze langs haar paro­chie­kerk de ‘St. Vitus­kerk’. Van daaruit vertrekt ze naar Am­ster­dam waar ze Daniël Eijkelen­kamp ontmoet bij de Nicolaas Basiliek. Ver­vol­gens reist ze door naar Haar­lem waar Charlotte een bezoek brengt aan het beeldje ‘Maria van Haar­lem’ en het Josephhuis. Onderweg ontmoet ze ook nog Gideon die in een gesprek zijn weg in het geloof met haar deelt.

Tweede afleve­ring

Drie weken lang presen­te­ren we een nieuwe afleve­ring van de ‘Alles of Iets - Roadtrip’ van Charlotte op Ka­the­draal TV. De tweede afleve­ring uit deze serie is ook al geweest:


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl