link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kiezen voor duurzame levensstijl

Wereldgebedsdag voor de Schepping - 1 september

gepubliceerd: donderdag, 2 september 2021

In de video van paus Fran­cis­cus met gebe­den voor de maand sep­tem­ber, spreekt de paus over de keuze voor een duurzame leef­stijl in navol­ging van veel jon­ge­ren. Hij prijst hun moed om projecten te onder­ne­men voor milieu- en sociale ver­be­te­ring, want die twee gaan samen zegt de paus.

Vol­was­se­nen kunnen veel van jon­ge­ren leren stelt de paus, omdat jon­ge­ren in alles wat met de zorg voor de planeet te maken heeft, voorop lopen. ‘Laten we van hun voor­beeld profi­te­ren en nadenken over onze levens­stijl, vooral in deze tij­den van ge­zond­heids-, sociale en milieu­cri­sis’.

Kiezen om te ver­an­de­ren

‘Laten we nadenken over de manier waarop we eten, consumeren, reizen, of de manier waarop we water, energie, plastic en vele andere mate­rië­le goe­de­ren gebruiken en hoe dit alles vaak scha­de­lijk is voor de aarde. Laten we ervoor kiezen om te ver­an­de­ren! Laten we met jonge mensen een stap voor­waarts zetten en kiezen voor een levens­stijl die een­vou­diger is en meer respect heeft voor het milieu.’

De paus roept ver­der op om deze maand te bid­den dat we allemaal moe­dige keuzes zullen maken: ‘...keuzes die nodig zijn voor een een­vou­dige en eco­lo­gisch duurzame levens­stijl, waarbij we ons laten in­spi­re­ren door onze jon­ge­ren die zich hier vastbera­den voor inzetten. En zij zijn niet dom, want zij zijn begaan met hun eigen toe­komst. Daarom willen zij ver­an­de­ren wat zij zullen erven op een moment dat wij er niet meer zullen zijn.’

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl