link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Mededelingen van het parochiebestuur

gepubliceerd: maandag, 23 augustus 2021
Mededelingen van het parochiebestuur

U merkt hope­lijk dat na de aan­kon­di­ging van het vertrek van Pastoor Van der Mee volop gewerkt wordt aan de toe­komst van onze pa­ro­chies.

Aller­eerst na­tuur­lijk de komst van Pater Tiny Thomassen en de benoe­ming van nieuwe be­stuurs­le­den waarover u snel meer leest in ons pa­ro­chie­blad en op de web­si­te.

Basis­school De Krullevaar gaat vanaf maan­dag gebruik maken van de kleine zaal van De Over­kant. Thans kunnen we u mel­den dat -naar het zich laat aanzien- de hui­dige woning van pastoor Van der Mee in Schoon­hoven na diens verhui­zing bewoond gaat wor­den door pater Mark-Robin Hoogland uit Rotter­dam.

Pater Mark-Robin Hoogland is Passionist, evenals pater Tiny Thomassen, en heeft zo een woon­plek niet al te ver van zijn mede­broe­ders in het klooster van Haast­recht. Hij gaat daar wonen, maar zal niet belast wor­den met de zorg voor onze pa­ro­chies. Over die pas­to­rale zorg volgt op korte termijn nieuws. We wachten nog op de offi­cië­le brief van de bis­schop.

Het is fijn dat met de komst van pater Hoogland de woning een goede bestem­ming krijgt, waarbij er voor de pa­ro­chie ruimte be­schik­baar zal blijven voor het se­cre­ta­riaat en het hou­den van gesprekken of overleg in een klein gezel­schap. We wensen pater Hoogland een goede toe­komst in Schoon­hoven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl