link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Werelddag van grootouders en ouderen

Zondag 25 juli

gepubliceerd: dinsdag, 13 juli 2021
Werelddag van grootouders en ouderen
(foto: Cottonbro)

In dit jaar, waarin er bij­zon­dere aan­dacht is voor Sint-Jozef en het gezin, heeft paus Fran­cis­cus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebeds­dag voor in het leven ge­roe­pen. Voor­taan is de vierde zon­dag van juli ‘Wereld­dag van groot­ou­ders en ouderen’.

Dit eerste jaar is dat op zon­dag 25 juli. Die datum is niet wil­le­keu­rig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feest­dag van Joachim en Anna, de groot­ou­ders van Jezus.

Volgens de paus is er te weinig aan­dacht voor ouderen en groot­ou­ders en vergeten we weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en door­ge­ven van onze wor­tels. “Ouderen her­in­ne­ren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat groot­ou­ders de band zijn die ver­schil­lende gene­ra­ties met elkaar verbindt door de erva­ring van het leven en het geloof door te geven,” aldus paus Fran­cis­cus. Volgens hem wekt de Heilige Geest ook vandaag in gedachten en woor­den van wijs­heid van oudere mensen.

Bood­schap

De paus heeft ook een bood­schap voor de eerste Wereld­dag van groot­ou­ders en ouderen ge­schre­ven.

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl