link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Musical Spector van KISI - God’s singing kids

Dinsdag 18 februari voor basisscholen

gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020

Wij verheugen ons op de voor­stel­ling Spector - het beste zit van binnen, die op dins­dag 18 februari drie maal zal wor­den opge­voerd. ’s Morgens in de paro­chie­kerk van Schoon­hoven voor Krullevaar, de Rank en de boven­bouw van de Ichthus en ’s mid­dags in Haast­recht op de St. Catharina­school.

De musical ‘Spector - het beste zit van binnen’ is een productie van KISI-God’s sin­ging kids. KISI bestaat uit een groep kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen die met musicals de Blijde Bood­schap van Jezus naar de mensen brengt. We verheugen ons op de komst van de kin­de­ren aan wie we deze voor­stel­ling kunnen laten zien.

De musical ‘Spector’, daagt kin­de­ren uit om hun talenten te ontdekken en hun grenzen te verleggen. De inhoud is geïnspireerd op het Bijbel­ver­haal van de talenten en degene die de bijbel kent herkent heel veel andere Bijbel­tek­sten. Het is een leuke eigen­tijdse voor­stel­ling.

Over de inhoud

Stel je voor, iemand vraagt je: wat is je grootste wens? Wat is jouw droom voor je leven? Dat over­komt Erik, een blinde bede­laar. De vrien­den die hij daarna on­ver­wachts maakt, helpen hem om zijn droom waar te maken. Maar Erik twijfelt: zal het hem lukken? Hij kan immers niks, vind hij zelf. Zijn vrien­den denken daar echter anders over. Iederéén heeft talenten! En iederéén heeft daarbij een eigen verhaal. Lukt het Erik om met vallen op opstaan zijn droom te ontdekken? Beleef het mee in deze musical. En stel jezelf daarbij de vraag: wat zijn jouw dromen? Durf jij ze waar te maken?

Ontdek wie je bent, durf te ‘doen’ en verleg je grens.
Droom je mee? ... Niets is onmoge­lijk!

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl