link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vaste vieringen

De St. Barnabas­pa­ro­chie in Haas­trecht en de H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie in Schoon­hoven werken al jaren samen en hebben dezelfde pastoor. De vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag sluiten op elkaar aan. Hier­on­der een over­zicht van de vaste vie­rin­gen.

dag tijd kerk bij­zon­der­he­den
Zater­dag ca 20.30 uur

Zater­dag
ca 20.30 uur Schoon­hoven vie­ring met de Neo­ca­te­chu­me­nale weg
(bij aanwe­zig­heid van een pries­ter)
Zondag 9.00 uur Schoon­hoven met koor of samenzang

11.00 uur Haas­trecht met koor
Woens­dag 9.00 uur Schoon­hoven
Vrij­dag 9.00 uur Haas­trecht
Elke 4de don­der­dag
10.00 uur Hof van Stein

Aanbid­ding en gebed

 • Vaste vieringenVoor­af­gaand aan de vie­ring op woens­dag in Schoon­hoven is er een half uur stille aanbid­ding.
 • Bar­tho­lo­meus­kerk in Schoon­hoven is dage­lijks van 9.00 - 17.00 uur open open voor gebed.
 • In Haas­trecht is er buiten een kleine Maria­ka­pel waar u altijd terecht kunt voor gebed, een kaarsje kunt aans­te­ken en evt. een stempel op uw wandel­kaart kunt zetten.

Rozen­krans

 • In Haas­trecht wordt iedere vrij­dag om 15.00 uur de rozen­krans gebe­den in de kerk bij het beeld van Maria ter Weghe.
 • In Schoon­hoven wordt iedere maan­dag om 14.00 uur de rozen­krans gebe­den in de kerk of buiten bij de Lourdesgrot.

Lauden

 • De lau­den wor­den gebe­den na de mis op woens­dag in Schoon­hoven en op vrij­dag in Haas­trecht.

Kruis­weg

 • In de veer­tig­da­gen­tijd wordt in Schoon­hoven op vrij­dag­mid­dag de kruis­weg gebe­den.
 • Op Goede Vrij­dag wordt de kruis­weg zowel in Haas­trecht als in Schoon­hoven gebe­den.

Oecu­me­nische vie­rin­gen

 • In oecu­me­nisch ver­band zijn er bij­een­komsten die ge­za­men­lijk met de andere kerken van Haas­trecht en Schoon­hoven wor­den gehou­den.
 • In januari zijn er gebeds­vie­ringen in het kader van de ‘Week van Gebed voor de Eenheid’.
 • Er zijn openlucht­vie­ringen in Haas­trecht tij­dens de Pinksternoveen en in sep­tem­ber in het Sprin­ger­park in Schoon­hoven. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl