link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiehuis ‘De Overkant’

Gezinsdag 21 november 2010 in ‘De Overkant’
Gezinsdag 21 november 2010 in ‘De Overkant’

De pa­ro­chie beschikt in Schoon­hoven over het pa­ro­chiehuis ‘De Over­kant’. Dit pand heeft een grote zaal, die gebruikt wordt voor allerlei pa­ro­chie-ac­ti­vi­teiten. Ook is het een zeer geschikte locatie voor een con­do­lean­ce / koffietafel na een begrafenis.

De zaal kan ook gehuurd wor­den wor­den voor bij­voor­beeld:

  • een (ver­jaar­dags-)feestje
  • een ver­ga­de­ring
  • een pre­sen­ta­tie / ten­toon­stel­ling
  • etc.

Heeft u belang­stel­ling en wilt u geïn­for­meerd wor­den over de moge­lijk­he­den, neem dan contact op met: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl