link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Misintentie

Misintentie

Veel mensen horen graag de namen van hun overle­den dier­ba­ren. En het is goed dat we in de pa­ro­chie ook aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hier­voor kunt u een mis­in­ten­tie opgeven voor een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Het offer van Christus dat in de Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De intenties wor­den in de mis voor­ge­le­zen.

U kunt mis­in­ten­ties opgeven voor een zon­dags­mis en voor een door­de­weekse mis.

Stipendium

Voor een (mis)intentie wordt een vergoe­ding gevaagd van € 10,- (stipendium). Als u wilt dat de intentie in het pa­ro­chie­blad wordt ge­pu­bli­ceerd, moet u deze op tijd opgeven. Houdt u reke­ning met de datum van het ver­schij­nen van het pa­ro­chie­blad. Mocht u te laat zijn met het opgeven van een mis­in­ten­tie, dan kan deze nog wel in de vie­ring gelezen wor­den.

U kunt uw mis­in­ten­ties door­ge­ven per e-mail.
U kunt per­soon­lijk de mis­in­ten­tie door­ge­ven op de pastorie. Schrifte­lijk is ook moge­lijk door uw intentie op een briefje te noteren en samen met het geld­be­drag (stipendium) in een en­ve­lop­pe te deponeren in de brievenbus (graag ook de afzen­der met tele­foon­num­mer noteren voor als er ondui­de­lijk­he­den zijn). 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl