link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inschrijven in de parochie

Inschrijven in de parochie

Met onderstaand formulier kunt u uw in­di­vi­duele gegevens of die van uw gezin door­ge­ven.

Een adreswijzi­ging binnen de pa­ro­chie kunt u door­ge­ven met het adreswijzi­gings­for­mu­lier.


Inschrijf­for­mu­lier

achter­naam
adres
post­co­de/woon­plaats
tele­foon/mobiel
e-mail­a­dres
naam geboortedatum
man
vrouw
Single Verloofd Samenwonend Bur­ger­lijk gehuwd
Ker­ke­lijk gehuwd Ge­schei­den Weduwe/Weduw­naar
huwe­lijksdatum
huwe­lijkse staat
naam doopdatum geboortedatum geslacht
eerste kind M J
tweede kind M J
derde kind M J
vierde kind M J
vijfde kind M J
oude pa­ro­chie
opmer­king

 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl