link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geschiedenis

De St. Barnabas­paro­chie te Haas­trecht en de H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie te Schoon­hoven hebben een rijke historie.

Haas­trecht

Aquarel door A. Brouwer (1854), hangt in de gang van de pastorieVan 1682 tot 1853 was in Haas­trecht een ‘schuur­kerk’ in gebruik. De hui­dige St. Barnabas­kerk werd gebouwd van 1852 tot 1854 en is ont­wor­pen door W.J. van Vogelpoel.

Het is een Neoclassicis­tische eenbeukige kerk met in de voor­ge­vel aan de barok ontleende ele­menten: een door de kroon­lijst stotende hogere mid­denpartij met pilasters en fronton. De zij­stukken van de gevel hebben inzwenkende bekro­ningen. Van oorsprong eenklaviers orgel, in 1845 gemaakt door Stul­ting en Maarschalkerweerd. In 1880 ge­wij­zigd en uit­ge­breid met een Posi­tief door M. Maarschalkerweerd. Klokken­stoel met klok van Petit en Fritsen, ca. 1854, diam. 41,9 cm. Klein huisuur­werkje, is buiten gebruik gesteld.

Schoon­hoven

Bartholomeuskerk ansichtkaartDe kerk werd ont­wor­pen door Evert Margry, een van de be­lang­rijk­ste leer­lin­gen van Pierre Cuypers. Margry ontwierp een driebeukige Pseudo­basi­lieke kerk, met een toren centraal aan de zijgevel. De kerk is gebouwd in een combinatie van neogo­tische en neoromaanse stijl. In 1872 werd de kerk in gebruik geno­men en gewijd aan Sint-Bar­tho­lo­meus.

In de kerk staat een bij­zon­der eenklaviers mecha­nisch orgel, dat in 1784 werd gebouwd door J.J. Mitterreither. Dit orgel is een Rijks­mo­nu­ment.
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl