link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Adressen

St. Barnabas­paro­chie Haas­trecht

Grote Haven 8
2851 BM Haas­trecht
(0182) 38 24 55
info@barnabas­paro­chie.nl

H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie Schoon­hoven

Wal 61
2871 BC Schoon­hoven
(0182) 38 24 55
info@bartholomeus­paro­chie.nl

Pa­ro­chiehuis ‘De Over­kant’

Wal 34
2871 BC Schoon­hoven
(0182) 38 24 55
info@bartholomeus­paro­chie.nl

 
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl