link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

We gaan pasen vieren

gepubliceerd op zondag, 21 maart 2021

Veel mensen vieren 4 april Pasen. De kerk viert Pasen vanaf Palm­zon­dag. Die zon­dag wordt de Heer als koning binnen­ge­haald. Hij is de beloofde Messias, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer; Hosanna in den Hoge. Ook spreken we over het paas­tri­duüm dat op Witte Donder­dag begint met de vie­ring van het laatste avondmaal waarin Jezus zijn Pasen beleeft, zijn doorgang, zijn overgang.

Lijden en ver­rij­ze­nis

Met Pasen vieren we het lij­den met de dood van Christus en dan zijn ver­rij­ze­nis. Pasen heeft twee kanten, het lij­den en de dood van Christus, met deze afwij­zing en zijn ver­rij­ze­nis. Hier vieren wij de kern van het chris­te­lijk geloof.

De dood van Christus is er omdat de dood alle mensen treft, gelovig of niet. Christus heeft ons mens-zijn gedeeld, met alles wat wij meemaken, tot en met lij­den en dood, tot het uiterste toe. Dit is voor iedere mens vaak niet ge­mak­ke­lijk. Het stelt zoveel vragen aan de mens. Wat is de zin van het leven als de dood het einde is. En is dit echt het einde, zoals steeds meer mensen menen. De dood is als een ondergang. Je bent nergens meer, dood en begraven; je gaat tot ontbin­ding over en na een korte of lange tijd ben je ook vergeten.

Het is heel ingrijpend. Want we willen iemand zijn; we willen leven en dat het goed gaat. We horen Jezus dan ook bid­den; Red mij uit dit uur. Ook in de hof van Olijven bidt Hij: Laat deze beker mij voorbij gaan. Niemand kiest zomaar voor het lij­den en dood. Het lijkt zinloos.

Hoop

Maar dan veran­dert het per­spec­tief. Het is niet doodlopend. Er is een ope­ning. Jezus weet dan ook dat hier zijn opdracht ligt. Dit is en wordt zijn beslissend uur. Het zal de uit­ein­delijke ver­heer­lij­king van Gods barm­har­tige liefde wor­den. God gaat winnen, ook al lijkt hij in eerste instantie verloren te hebben en afge­schre­ven te zijn. Christus gaat deze macht van de boze breken met zijn liefde; de macht van de boze gaat heel ver, tot deze dood van Christus, van God zelf, maar daarna kan de boze niets meer.

God kan ver­der gaan. Hoe won­der­lijk is het heils­plan van God. Wat ten dode opge­schre­ven is, is niet verloren. Ook al gaat de kerk een weg ten dode; ze zal altijd weer kunnen opleven vanuit dit geloof en met deze liefde. Dat moet steeds verkon­digd wor­den, als we spreken over de evangeli­sa­tie. Dit bouwt de kerk weer op. Zo krijgen zijn lij­den de dood een zin, ook voor ons, als lij­den en dood in ons leven komen.

Twijfel niet. Jezus spreekt daar over met het prach­tige beeld van de graan­kor­rel. Als de graan­kor­rel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft en uiteen valt in de aarde, dan brengt hij veel vrucht voort. Jezus gebruikt dit beeld om dui­de­lijk te maken dat zijn leven, met zijn lij­den en dood een bete­ke­nis hebben. Het is niet zinloos. Het wordt vrucht­baar.

Wie ziet het? Wie begrijpt het? Christus leeft en geeft leven. Daarom ook: wie doet er mee met Hem. Wie wil Hem volgen en dienen met zijn of haar leven. Jezus zegt het zo: Waar ik ben, daar zal ook mijn die­naar zijn. Waar zien we Jezus? Altijd op het kruis. Uit­ein­de­lijk is het christen zijn, deze navol­ging van Christus, heel ingrijpend. Wie begrijpt het wat christen zijn is, wat leer­ling zijn inhoudt. Christus zegt steeds de waar­heid. Wie zijn leven bemint, verliest het; wie zijn eigen leven probeert te red­den, zal het verliezen.

De mens houdt veel van zich­zelf. Hij verde­digt zich­zelf. Hij wil alles red­den, maar niemand kan zijn eigen leven red­den, hooguit een tijdje. Je kunt je leven opbouwen, met werk en gezin, met geld en carrière en aanzien, maar je moet alles loslaten en je staat met lege han­den. Het om­ge­keerde is de waar­heid. Wie zijn leven geeft met deze liefde, en prijsgeeft, zal het bewaren tot eeuwig leven.

Dit zal altijd een strijd voor de mens zijn, want wij willen niet sterven; wij willen niets verliezen; wij willen ons­zelf niet verloochenen, onze ideeën en onze plannen en onze eigen gedachten. We hou­den aan van alles vast, maar we zullen het niet behou­den. Weten wat het christen zijn is, is nog iets anders dan het zelf ook doen.

Kruis­weg

Er is een verschil tussen de kruis­weg bid­den en de staties nagaan met een intens gevoel en zelf deze kruis­weg gaan, bij wat je wordt aan­ge­daan door mensen of bij wat er gebeurt. We maken het door onze opstan­dig­heid zwaar­der en moei­lijker. Zie naar Jezus. Hij legt zijn leven in Gods hand. God is zijn en ook onze Vader. Gelooft u dat? Het leven is zeker een strijd; de be­proe­vingen zijn er altijd; er is het verdriet en het lij­den met de tranen en de pijn, zeker. Maar God is er ook. Er kan die erva­ring zijn. Jezus leeft.

Opeens krijgt iemand nieuwe moed, nieuwe kracht om er door­heen te kunnen gaan, niet omdat hij zo sterk is, maar omdat Christus er is. Ons leven is door de dood getekend, met het lij­den, maar Hij wint. De ver­rij­ze­nis van Christus is het ant­woord van God voor ons.

Goede Week

De Goede Week staat bijna voor de deur. Palm­zon­dag is ook passie­zon­dag; het is een week om echt te gaan en er door heen te gaan en de kracht van Pasen te ont­van­gen. Dan kunnen we leven en wordt ons leven vrucht­baar, zoals de graan­kor­rel die alleen als deze sterft vrucht draagt. Geloof in Pasen en je kunt altijd leven. God heeft de wereld gered met zijn eeuwige liefde.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl