link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Veertigdagentijd begint

gepubliceerd op donderdag, 11 februari 2021

De Veer­tig­da­gen­tijd begint op Aswoens­dag met deze be­lang­rijke oproep: Bedenk wel mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Of: Bekeert u en gelooft in de Blijde Bood­schap.

De ster­fe­lijk­heid van de mens raakt alle mensen. De dood stelt wezen­lijke vragen. Waarom de dood en dus waarom het leven? Veel mensen zijn bezig met zin­vra­gen. Dat komt vaak naar voren als wij op onze grenzen stoten. Het leven is niet alleen maak­baar. Het leven is niet alleen voor­uit­gang. De mens is een af­han­ke­lijk wezen ook al wil hij zich steeds losmaken van alles wat hem (of haar) bindt. Hij wil het leven steeds in eigen hand nemen, maar is in alles verbon­den met alles en ie­der­een. Alleen al de corona­cri­sis laat zien hoe veel zaken met elkaar samen­han­gen.

Het leven is getekend, door lij­den en dood. Het leven is ook getekend door het kwaad. Maar wie doet het kwaad? Is de mens echt zo on­schul­dig zoals hij zich vaak voordoet. Is de schijn soms niet groot. De problemen proberen we op te lossen met protocollen en afspraken. Gaat het ons lukken of is de mens ergens een onverbeter­lijk wezen. Er leven diepe problemen in de mens en dat werkt door in de schep­ping en om­ge­keerd.

Wat hebben we nodig? Een ver­an­de­ring van leven. Een vernieu­wing. We spreken daar vaak over. De Veer­tig­da­gen­tijd wil ons dat geven, als voor­be­rei­ding op Pasen. Pasen is het feest van het nieuwe leven. Dat wil God ons geven met zijn Zoon Jezus. Hij verkon­digt met zijn Blijde Bood­schap een nieuwe manier van leven. Lees het evan­ge­lie. Hij wil de mens red­den. Hij is immers de Ver­los­ser, de Zaligmaker, de Redder, de Bevrij­der. Met zijn lij­den en dood deelt Hij ons mens-zijn. Hij beleeft dit van­wege de zonde van de mens. Wat heeft de mens immers gedaan. Er is veel kapot gegaan. De Heer maakt alles heel en nieuw. Eerst lijdt Hij eraan. Het kruis is daar een teken van. Hij gaat erdoor heen. Hij gaat eraan kapot. Zo ein­digt zijn leven, maar dat is het einde niet. Dat zou echt zinloos zijn. Door Hem wordt het een einde aan lij­den en dood. Hij maakt een einde aan de kracht van de zonde, want na zijn dood is er zijn ver­rij­ze­nis, deze over­win­ning op lij­den en dood met het nieuwe leven. Daar wil hij ons in laten delen. Hij geeft ons daarvoor zijn Geest. Zo kan dat nieuwe leven in ons komen en in ons groeien.

De Veer­tig­da­gen­tijd begint met een dubbele oproep. De mens heeft Christus nodig en wordt uit­ge­no­digd in Hem te geloven en met Hem te leven. dat is een lange weg; het is de weg van ons leven met vallen en opstaan en door­gaan. Zo wordt ons leven een pelgrims­tocht. De Veer­tig­da­gen­tijd is daar een beeld van. We zijn op weg naar de vol­tooi­ing in het hemelse leven. Intussen kunnen we al ten dele de vervulling beleven met Christus, die ons leven vernieuwt en oproept tot beke­ring. Als we de Veer­tig­da­gen­tijd serieus nemen, kan er veel gebeuren, in ons­zelf en zo voor de kerk en voor de hele wereld. Ik wens u een goede Veer­tig­da­gen­tijd toe.

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 5 oktober 2021Een gemeenschap van gelovigen
vrijdag, 23 juli 2021Even voorstellen
zondag, 20 juni 2021Beste Parochianen
woensdag, 19 mei 2021Pinksteren
zaterdag, 10 april 2021Paastijd
zondag, 21 maart 2021We gaan pasen vieren
donderdag, 11 februari 2021De Veertigdagentijd begint
woensdag, 30 december 2020Zalig Nieuwjaar
donderdag, 24 december 2020Wat is het meest bijzondere van Kerstmis.
woensdag, 25 november 2020Advent
maandag, 24 augustus 2020Hoe belangrijk is de zondag
maandag, 20 juli 2020Vergeet niet God mee te nemen op vakantie
maandag, 13 april 2020De missionaire kerk
donderdag, 2 april 2020Het Kruis blijft
zaterdag, 22 februari 2020Begint de Veertigdagentijd voor jou?
woensdag, 1 januari 2020God wil ons vernieuwen
woensdag, 18 december 2019Verblijven bij de stal
woensdag, 27 november 2019Advent
maandag, 18 november 2019De eindtijd
maandag, 28 oktober 2019Allerzielen
vrijdag, 16 augustus 2019De strijd
vrijdag, 7 juni 2019Wat geeft Pinksteren
woensdag, 24 april 2019Pasen
dinsdag, 9 april 2019Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?
vrijdag, 8 maart 2019Vasten
maandag, 18 februari 2019Jezus volgen
donderdag, 3 januari 2019Nieuwjaar 2019
vrijdag, 28 december 2018Eer aan God
vrijdag, 16 november 2018Kom Heer Jezus, kom
vrijdag, 27 juli 2018Laat je verrassen
maandag, 22 januari 2018Verandert er nog iets in ons leven
maandag, 22 januari 2018Op weg naar een (ander) leven
donderdag, 21 december 2017Een nieuw jaar
donderdag, 21 december 2017Hoe kunnen we kerstmis vieren
woensdag, 29 november 2017Advent, vier woorden
maandag, 2 oktober 2017Maria
zaterdag, 15 juli 2017Hoe belangrijk is voor ons de zondag?
dinsdag, 30 mei 2017Vieren we nog Pinksteren?
vrijdag, 21 april 2017De explosie van Pasen, met de Geest van Christus
zondag, 2 april 2017Wordt het Pasen
woensdag, 1 maart 2017Beleef de Veertigdagentijd
donderdag, 19 januari 2017God schijnt genoeg licht om de volgende stap te zetten
zondag, 25 december 2016Kerstmis, preek van de nachtmis
maandag, 21 november 2016Wat komt er allemaal ons leven binnen
maandag, 17 oktober 2016Is bidden uw stuurwiel of uw reservewiel?
maandag, 15 augustus 2016Strijd met het vuur van de heilige Geest
maandag, 4 juli 2016Vergeet God niet mee te nemen op vakantie
zondag, 29 mei 2016Viering van de Eucharistie
donderdag, 14 april 2016Pasen: 50 dagen en altijd!
woensdag, 16 maart 2016We gaan Pasen vieren
donderdag, 18 februari 2016Geweld op grond van je geloof
dinsdag, 12 januari 2016Van Kerstmis naar Pasen
maandag, 7 december 2015God brengt alle mensen samen
maandag, 23 november 2015De Advent komt eraan
zaterdag, 10 oktober 2015De wereld staat op zijn kop
zaterdag, 5 september 2015God gaat niet op vakantie
vrijdag, 3 juli 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 23 mei 2015Zalig Pinksteren


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl