link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn team­ge­no­ten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen

Om een dubbele administratie te voorkomen verwijzen we u voor het vieringenoverzicht door naar de website van de Sint Jan de Doperparochie van Gouda.

(het vieringenoverzicht wordt getoond in een nieuw tabblad)Jongste Parochieblad
Parochieblad februari 2023
februari 2023

eerdere edities
Pinksternoveen
Route van vrijdag 19 t/m zaterdag 27 mei
gepubliceerd: zondag, 14 mei 2023
In onze regio wordt in de aanloop naar Pink­ste­ren weer een Pinksternoveen gehou­den van vrij­dag 19 t/m zater­dag 27 mei. Elk van de negen dagen bent u welkom in een andere kerk. De organi­sa­tie is in han­den van het Haas­trechts Platform voor Inter­ker­ke­lijke Samen­wer­king (HAPIS).
Hemelvaart en Pinksteren op Vier.nu
O.a. Pinksternoveen en kleurplaat
gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023
Wat vieren we eigen­lijk met Hemel­vaart en Pink­ste­ren? Kennis over deze chris­te­lijke feesten is lang niet meer alge­meen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen.
Actie Kerkbalans
Tussenstand april 2023
gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m april.
Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
Week en Internationale Dag van het Gezin
gepubliceerd: donderdag, 11 mei 2023
In 2023 wordt in Neder­land voor de eerste keer de Week van het Gezin (8 t/m 15 mei) gevierd. Dit hangt samen met de inter­na­tio­nale Dag van het Gezin op 15 mei. Mgr. Mutsaerts, bis­schop­re­fe­rent voor Jeugd en Jon­ge­ren, ziet deze week als een aan­lei­ding om aan­dacht te hebben voor de plaats die ge­zin­nen hebben in de Kerk, de vreugde die ge­zin­nen brengen in een leven­dige geloofs­ge­meen­schap, maar ook voor het feit dat geloofsopvoe­ding niet altijd ge­mak­ke­lijk is in deze tijd.
Actie Kerkbalans
Tussenstand maart 2023
gepubliceerd: dinsdag, 11 april 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m maart.
Ontmoetingsdagen voor jonge mensen 30-50 jaar
Hemelvaartsdag 18 t/m zondag 21 mei - Sittard
gepubliceerd: dinsdag, 11 april 2023
Pastoor Otto uit Limbricht or­ga­ni­seert be­zin­nings­week­enden en een jaar­lijkse ont­moe­tings­dag in binnen- en/of bui­ten­land voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar in Neder­land vanaf 2000. In een meer ontspannen sfeer is er gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten voor gesprek, gebed en ook wan­de­lin­gen in de mooie natuur van Zuid-Limburg.
Paastriduüm
Vieringen Palmzondag, Goede Week & Pasen
gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2023
Dit jaar hou­den we in de Bar­tho­lo­meus­kerk te Schoon­hoven weer een Paas­tri­duüm. Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Paas­za­ter­dag berei­den we ons voor op het Hoog­feest van Pasen met pater Hoogland.
Bedevaarten naar Banneux
gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2023
Ieder jaar or­ga­ni­seert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotter­dam ver­schil­lende bede­vaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria ver­sche­nen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en be­zin­ning zijn er ook voldoende momenten voor gezellig­heid en ont­moe­ting met andere mensen.
Drie zomerkampen - Bisdom Rotterdam
9 t/m 15 juli
gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2023
Het bisdom Rotter­dam or­ga­ni­seert jaar­lijks zomer­kampen. De zomer­kampen staan open voor ie­der­een tussen de 8 en 17 jaar uit de pa­ro­chies van het bisdom Rotter­dam. Deel­ne­mers komen uit het hele bisdom, dus ze leren elkaar snel kennen. In 2022 namen in totaal 75 kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren deel aan de zomer­kampen en 23 kamp­lei­ders.
Actie Kerkbalans
Tussenstand februari 2023
gepubliceerd: maandag, 6 maart 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m februari.


donderdag, 2 maart 2023Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
dinsdag, 28 februari 2023kruisweg op vrijdag
dinsdag, 21 februari 2023Morgengebed in de Veertigdagentijd
maandag, 20 februari 2023Vastenactie 2023: Harapan Jaya
zaterdag, 18 februari 2023Ankerzondagen
woensdag, 15 februari 2023Speciaal gezinnen uitgenodigd voor Aswoensdagviering
dinsdag, 14 februari 2023Bach op wieltjes
zaterdag, 11 februari 2023Gebed en collecte voor Syrië en Turkije
donderdag, 9 februari 2023Actie Kerkbalans
maandag, 30 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
maandag, 23 januari 2023Afscheid van dhr. Giovanni Mores
maandag, 16 januari 2023Afscheid van mw. Wil van der Paauw
dinsdag, 3 januari 2023Actie Kerkbalans
vrijdag, 30 december 2022Uitnodiging hooravonden over toekomst parochie
donderdag, 29 december 2022Speelfilm Don Bosco
maandag, 19 december 2022Kerstwandeling Fotoreportage
vrijdag, 16 december 2022Overzicht van kerstvieringen
dinsdag, 13 december 2022U viert toch ook Kerstmis?
woensdag, 7 december 2022Actie Kerkbalans
maandag, 28 november 2022Gezamenlijk parochieblad

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl