link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De kop is eraf. We zijn met elkaar op weg. U met uw nieuwe pastoor en zijn team­ge­no­ten en ik met u, twee pa­ro­chies die lang in heel stabiel vaar­wa­ter hebben gevaren.

Vieringen

Om een dubbele administratie te voorkomen verwijzen we u voor het vieringenoverzicht door naar de website van de Sint Jan de Doperparochie van Gouda.

(het vieringenoverzicht wordt getoond in een nieuw tabblad)Jongste Parochieblad
Parochieblad februari 2023
februari 2023

eerdere edities
Pelgrimini Bodegraven - Vézelay aan de Meije
Zaterdag 21 oktober - 9.00 uur - Bodegraven of Woerden
gepubliceerd: dinsdag, 3 oktober 2023
Zater­dag 21 ok­to­ber is het prach­tig weer: de zon schijnt volop en er is geen zuchtje wind tij­dens de derde editie van onze Pelgrimini!
Actie Kerkbalans
Tussenstand augustus 2023
gepubliceerd: donderdag, 7 september 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m au­gus­tus.
Wereldjongerendagen Video
Miljoen pelgrims verwacht bij slotviering op zondag
gepubliceerd: zaterdag, 5 augustus 2023
Van 1 t/m 6 au­gus­tus komen in het Portugese Lissabon zo'n 700.000 pelgrims uit alle delen van de wereld samen met de paus om hun geloof te vieren, te ver­ster­ken en te in­spi­re­ren. Diverse reizen vanuit Neder­land zijn geor­ga­ni­seerd, o.a. een reis van de Bis­dom­men Rotter­dam, Breda, Roermond en Utrecht. Ook enkele jon­ge­ren uit onze pa­ro­chies zijn mee.
Actie Kerkbalans
Tussenstand juli 2023
gepubliceerd: vrijdag, 4 augustus 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m juli.
Wat vraagt God van mij?
Kom en zie-jaar vanaf 25 september
gepubliceerd: dinsdag, 11 juli 2023
Het ‘Kom en zie-jaar’ wil mannen (18-45 jaar) die zich oriënteren op hun roe­ping helpen ont­dek­ken wie Jezus is en waartoe God hen roept. In mei werd het eerste ‘Kom en zie-jaar’ af­ge­slo­ten. In sep­tem­ber wordt het jaar opnieuw aan­ge­bo­den.
Kerst Sing-In
gepubliceerd: donderdag, 22 juni 2023
Het duurt nog wel een aantal maan­den voordat het Kerst­mis is, we zitten immers nog mid­den in de zomer. Toch is Gospel­koor New Creation uit Oude­wa­ter al met de voor­be­rei­dingen bezig voor het hou­den van een kerst­sing-in op zon­dag 10 de­cem­ber in de Ont­moe­tings­kerk.
Actie Kerkbalans
Tussenstand mei 2023
gepubliceerd: zaterdag, 10 juni 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m mei.
Pinksternoveen
Route van vrijdag 19 t/m zaterdag 27 mei
gepubliceerd: zondag, 14 mei 2023
In onze regio wordt in de aanloop naar Pink­ste­ren weer een Pinksternoveen gehou­den van vrij­dag 19 t/m zater­dag 27 mei. Elk van de negen dagen bent u welkom in een andere kerk. De organi­sa­tie is in han­den van het Haas­trechts Platform voor Inter­ker­ke­lijke Samen­wer­king (HAPIS).
Hemelvaart en Pinksteren op Vier.nu
O.a. Pinksternoveen en kleurplaat
gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023
Wat vieren we eigen­lijk met Hemel­vaart en Pink­ste­ren? Kennis over deze chris­te­lijke feesten is lang niet meer alge­meen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen.
Actie Kerkbalans
Tussenstand april 2023
gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023
In januari is de Actie Kerk­ba­lans 2023 van start gegaan. U heeft bij het vorige pa­ro­chie­blad een brief ont­van­gen met het verzoek een bijdrage toe te zeggen. U kreeg ook een pa­ro­chiefol­der waarin u heeft gelezen wat met uw bijdragen tot stand is gebracht. We presen­te­ren de cijfers t/m april.


donderdag, 11 mei 2023Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
dinsdag, 11 april 2023Actie Kerkbalans
dinsdag, 11 april 2023Ontmoetingsdagen voor jonge mensen 30-50 jaar
vrijdag, 31 maart 2023Paastriduüm
vrijdag, 31 maart 2023Bedevaarten naar Banneux
dinsdag, 7 maart 2023Drie zomerkampen - Bisdom Rotterdam
maandag, 6 maart 2023Actie Kerkbalans
donderdag, 2 maart 2023Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
dinsdag, 28 februari 2023kruisweg op vrijdag
dinsdag, 21 februari 2023Morgengebed in de Veertigdagentijd
maandag, 20 februari 2023Vastenactie 2023: Harapan Jaya
zaterdag, 18 februari 2023Ankerzondagen
woensdag, 15 februari 2023Speciaal gezinnen uitgenodigd voor Aswoensdagviering
dinsdag, 14 februari 2023Bach op wieltjes
zaterdag, 11 februari 2023Gebed en collecte voor Syrië en Turkije
donderdag, 9 februari 2023Actie Kerkbalans
maandag, 30 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
maandag, 23 januari 2023Afscheid van dhr. Giovanni Mores
maandag, 16 januari 2023Afscheid van mw. Wil van der Paauw
dinsdag, 3 januari 2023Actie Kerkbalans

meer berichten vindt u in het archief
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl