link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans van Start

gepubliceerd: zondag, 19 januari 2020

Deze week wordt met het pa­ro­chieblad de brief van de Actie Kerk­ba­lans verspreid. Het thema van de Actie Kerk­ba­lans is: Geef voor je kerk. Voor veel mensen heeft de kerk waarde. Er zijn met kerst­mis veel (jonge) mensen naar de kerk gekomen. Dan doet de kerk er nog steeds toe. De kerk doet er echt toe omdat Christus er toe doet! In de kerk wordt het werk van Christus voort­ge­zet.

De (meer)waarde van de Kerk wordt zicht­baar waar mensen God ontmoeten tijdens vie­rin­gen en omzien naar elkaar vanuit de liefde die zij van God ontvangen. Eigen­lijk is de waarde van de Kerk niet in geld uit te drukken. De Actie Kerk­ba­lans is onmis­baar voor de materiële voortgang van wat de Kerk en het geloof zo waardevol maakt. Het geloof dat we niet alleen voor onszelf mogen houden, maar waarvan we samen de dragers en verspreiders zijn.

Zo raakt Kerk­ba­lans ook aan onze oe­ping als chris­te­nen. Deelname aan de actie Kerk­ba­lans is een gift aan de kerk als ge­meen­schap van gelo­vi­gen die, geïnspireerd door het evan­ge­lie, daden van liefde doen. Door de kerk te bezoeken worden we gevoelig voor de liefde van God, waarna we die liefde naar buiten toe mogen uitdragen. Hoe groot of klein ook. Een gift aan de kerk is daarmee een gift aan God! U doet dit jaar toch ook mee?

Video - Wat is de waarde van de kerk

Doneren

Maak uw (extra) bijdrage over op het rekening­num­mer van de pa­ro­chie. Dank u wel.

plaats IBAN rekening­num­mer ten name van
Schoon­hoven: NL79 INGB 0001 4600 00 R.K. Kerk­bestuur, afdeling Gezinsbijdrage Schoon­hoven
Haast­recht: NL44 RABO 0118 5024 17 R.K. Kerk H. Barnabas Haast­recht

Brieven

Pa­ro­chi­anen hebben een brief ontvangen die u hier kunt down­loa­den: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl