link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bernadette: een film over de verschijningen van Maria in Lourdes

Schoonhoven - 28 maart - 20.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2019

Kort voor haar dood zei Bernadette: “Wat men van mij zegt: hoe eenvoudiger het is, hoe beter”. De makers van deze film hebben haar woorden letterlijk opgevat. Zij hebben niets verzonnen. Deze film vertelt over de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous.

Bernadette werd in 1844 geboren in een arm molenaarsgezin. Naar school ging ze niet (dat kwam er niet van) Bovendien leed ze aan astma.

Op 11 februari van het jaar 1858 - ze was dus veertien jaar oud - was ze samen met haar zusje en een vriendinnetje bezig hout te sprokkelen, toen haar in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk) een Vrouwe verscheen. De andere twee meisjes, zagen hoe Bernadette iemand meende te zien en er mee sprak, maar zelf namen ze niets bijzonders waar.

Tussen 11 februari en 16 juli liet Maria zich achttien keer zien. Zij vroeg om te bidden voor de bekering van de zondaars.

Bernadette werd door velen niet serieus genomen en uitgelachen, maar zij laat zich niet van de plaats van de verschijning weghouden. Er gebeurden er ook enkele wonderen zodat velen met Bernadette meegingen naar de grot, nieuwsgierig en hoopvol.

Op 25 maart durfde Bernadette de Vrouwe te vragen, hoe zij heette. Daarop antwoordde de verschijning: "Ik ben 'de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis'.

In 1866 trad zij in bij de Soeurs de la Charité van Nevers, die een huis hadden in Lourdes. Op 22-jarige leeftijd deed zij haar gelofte en werd overge­plaatst naar het moederhuis van de Con­gre­ga­tie in Nevers. Na een slepende ziekte overleed zij, 35 jaar oud.

In 1933 werd Bernadette officieel heilig verklaard. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl