link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Welkom in Christus’ Kerk

Wie zijn wij?

Wij zijn twee kleine samenwerkende parochies in de Krimpenerwaard (en een stukje Alblasserwaard) met een kerk in Haastrecht en een kerk in Schoon­hoven. Wij willen ons laten inspireren door het Evangelie en ons katholieke geloof. Als parochie­ge­meen­schap proberen wij het Licht van Christus uit te dragen, met al onze beperkingen en zwakheden.

Kerken in Haastrecht & Schoon­hoven

Heeft u dat ook:

  • dat het leven voorbij vliegt
  • dat uw dagen overvol zijn met duizend zaken die geregeld moeten worden
  • dat alle ellende van de wereld binnen 24 uur uw huiskamer binnenkomt
  • dat u soms denkt: waar leef ik nu eigenlijk voor
  • dat u zich laat leven en u afvraagt of er niet méér is


Gelooft u het wel óf wilt u van tijd tot tijd samen met anderen met het geloof bezig zijn...

Maak kennis met onze Parochie.
Wij nodigen u van Harte uit!

Waarom geloven?

Waarom geloven wij eigenlijk en waarom willen wij samen Kerk zijn?
Het is niet mogelijk om in deze folder deze vragen te beantwoorden.
Misschien krijgt u door mee te doen een antwoord op uw vragen.

Soms gaat men op zoek naar God. Het initiatief ligt dan bij hem of haar.
Men vraagt zichzelf af: wil ik me wel of niet met Hem bezig houden.

Maar het is omgekeerd. God wil naar óns toekomen.
Hij houdt van ons. Hij zoekt ons altijd weer op.

In Jezus zien we dat gebeuren.
Ook al was Hij niet welkom: Hij is toch gekomen.
Ook al geloofden de mensen niet in Hem.
Hij heeft toch zijn leven aan ons willen geven.
Zijn liefde heeft hij laten zien tot op het kruis. Hij vergeeft ons.
Deze liefde is sterker dan de dood.
De Heer is verrezen. Hij geeft ons zijn liefde.

Willen wij ons voor Hem openen?
Willen wij horen over deze Blijde Bood­schap?

Hoe zit het dan met de Kerk ?
Als Kerk komen we samen.
Wij zijn door ons doopsel familie van God.
Wij proberen met elkaar ons geloof te beleven.
Daarom komen wij bijeen.
U bent van harte welkom.

Wat is er te doen?

We hebben het nodig om deze ervaring met God op te doen.
Het moet verteld worden en mag in ons groeien.
Dat doen we door samen te komen in de kerk. Ook andere bijeenkomsten helpen ons.

De meest actuele informatie vindt u op deze website

Vieren

Centraal staat in onze kerk de viering van de Eucha­ris­tie op zondag.
Dan vieren we de dag des Heren en de dag van Jezus’ verrijzenis.
Hij breekt ons leven open naar een groter leven.
Er is meer dan alleen huisje, boompje beestje, hoe belangrijk ook.

Vieringen en ac­ti­vi­teiten

Zaterdag­avond
17.30 uur in Schoon­hoven
19.00 uur in Haastrecht

Zondagmorgen
 ­ 9.30 uur in Schoon­hoven (er is regelmatig kinderwoorddienst)
11.00 uur in Haastrecht (er is crèche)

Door de week
Zie deze site voor de meest actuele informatie over vieringen, gebeds­bij­een­komsten en ac­ti­vi­teiten.

Zij gingen door met dagelijks in de tempel
en in de huizen onderricht te geven en
de Blijde Bood­schap te verkondigen,
dat Jezus de Messias is.

(Handelingen 5, 42)

Contact

Pastoor Van der MeePastoor
U kunt altijd contact opnemen met pastoor Van der Mee, tel. 0182 - 382 455.
Hij woont op de pastorie: Wal 61, 2871 BC Schoon­hoven.

Ook kunt u contact opnemen met parochie­me­de­werkster
Monique Stouthart, tel. 0182 – 357 374 (06 - 2022 1977)

U kunt ook mailen:
info@barnabas­parochie.nl voor Haastrecht of
info@bartholomeus­parochie.nl voor Schoon­hoven

Parochieblad ‘Samen ter Weghe’
Een belangrijk com­mu­ni­ca­tiemiddel in de parochies is het parochieblad. Het verschijnt enkele malen per jaar en wordt thuis bezorgd of per mail verstuurd. Met Kerstmis en Pasen verschijnt er een ‘Special’.
U vindt ze ook op deze parochiesite.
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl